CITES


Grønland er medlem af CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), som er en international konvention til kontrol af handel med vilde dyr og planter over landegrænser. Målet er, at kun bæredygtig handel skal være tilladt - dvs. at man ikke fjerner mere fra bestande af vilde dyr og planter, end de kan bære. Dette regulerer man ved enten at kræve særlige tilladelser for handel, eller ved helt at forbyde handel med visse dyr og planter og dele heraf (skind, tænder, fjer mm.).

Liste I, II og III

Arterne er opført på liste I, II eller III afhængig af, hvor truede de er. International handel med arter på liste I er total forbudt, og handel med liste II arter kræver en positiv bæredygtighedserklæring før der må udstedes CITES tilladelse for ind- og udførsel. Tilladelse fås ved henvendelse til Departementet  for Infrastruktur, Natur og Miljø.

Grønlandske arter af handelsinteresse:

Liste I -   storhvaler (dog ikke vågehval i Vestgrønland)

Liste II -  vågehval i Vestgrønland, isbjørn og narhval

Liste III - hvalros (EU behandler dog hvalros som en liste II-art)

CITES videnskabelige myndighed i Grønland

Grønlands Naturinstitut/Pinngortitaleriffik er den videnskabelige CITES myndighed i Grønland og udarbejder bæredygtighedserklæringer for CITES. Erklæringerne baseres på forsigtighedsprincippet, og hvis muligt på international rådgivning om bæredygtig fangst. Det betyder blandt andet, at usikkerhed i vores viden om bestandene skal komme dyrene til gode.

CITES dokumenter fra Grønlands Naturinstitut/Pinngortitateriffik

2018 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2018

2017 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2017

2016 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2016

2015 Third Standing Non-Detriment Findings for Exports from Greenland of Products de-rived from Atlantic walrus

2012 Recent biological data about polar bears in Greenland - Information requested by the US Department of the Interior

2012 Recent biological data about Atlantic walrus in Greenland - Information requested by the US Department of the Interior

2011_CITES-NDF hvalros konklusion (dansk) og entire document (English) 

2009 CITES-NDF Narwhal

2007_CITES-NDF_Isbjørn konklusion (dansk) og entire document (English)

2007_CITES-NDF_Hvidhval konklusion (dansk) og entire document (English)

2007_CITES-NDF_Hvalros

2005_CITES-NDF_Narwhal

Bemærk - enkelte dokumenter eksisterer kun på engelsk og grønlandsk

Opdateret 31.01.2019