Fisk

Grønlands Naturinstituts rådgivning vedrørende fiskebestandene er baseret på arbejdet i de videnskabelige arbejdsgrupper i ICES (International Council for Exploration of the Sea) og NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization).

Grønlands Naturinstitut er repræsenteret i begge organer, hvor grønlandske og udenlandske undersøgelser i grønlandsk farvand præsenteres og vurderes.

 

Oversigt fangster, TAC og rådgivning:

I forbindelse med rådgivningen har Grønlands Naturinstitut udarbejdet et skema, der rummer: Oversigt over fangster i Grønland for vigtigste fiskerier, herunder også GN's rådgivninger og fastsatte kvoter

Hent skemaet her (Excel).

 

Opdateret 14.06.2019