Fugle

Biologisk rådgivning om fugle

Grønlands Naturinstitut/Pinngortitaleriffik rådgiver Selvstyret omkring en bæredygtig forvaltning af fugle i Grønland. GN's rådgivning omfatter primært de fuglearter i Grønland, der har en økonomisk eller kulturel betydning i forbindelse med fangst, især havfuglene.

GN er høringspart vedr. ændring af relevant lovgivning, f. eks. Fuglebekendtgørelsen og i forbindelse med aktiviteter, der berører yngleområder eller andre vigtige fuglehabitater, f.eks. råstofudvinding.

Rådgivningen afspejler GN's deltagelse i international forskning som vedrører fuglebestande der er fælles med andre arktiske lande via CAFFs havfugle-ekspertgruppe (CBird).

Dokumenter

2018. Feltrapport 2018. Kitsissunnguit

2018. Høringsvar vedrørende revision af fuglebekendtgørelse, 2018

2017. Vedrørende fuglebekendtgørelse nr.1 af 5. januar 2017 og forårsfangst af lomvier

2016. Grønlands lomvie-kolonier (poster)

2016. Orientering om bestandsstatus og fangst af lomvier i det nordatlantiske område, 28. oktober 2016

2016. Status og rådgivning om lomvier, oktober 2016

2016. Status for lomvien i Grønland, 2016

2016. Orientering af Naalakkersuisut om lomviekolonien på Kitsissut Avalliit/Ydre Kitsissut, Sydgrønland

2015. Høringssvar vedrørende revision af fuglebekendtgørelse

2015. Vedr. svar på spørgsmål angående indberetning om skadedyr til Grønlands Naturinstitut (414KB)

2013. Rådgivning om ederfugl (PDF 388KB)

2013. Rådgivning om lomvier (PDF 374KB)

2012. Notat om lomviekolonier (PDF 311 KB)

2012. Rådgivning om ederfugl (PDF 120 KB)

Oktober 2011. Vedr. indsamling af ederfugledun (PDF 260 KB)

September 2011. Vedr. forslag om forlængelse af jagttiden for lomvie (PDF 170 KB)

Maj 2009. Vedr. eksisterende viden om Snegås i Grønland (PDF 1,47 MB)

Februar 2009. Kommentarer til forslag til ny Fuglebekendtgørelse (PDF 153 KB)

August 2008. Fuglearbejdsgruppens anbefalinger til Landstyret (PDF 339 KB)

Links
CBird
CAFF

Opdateret 18.10.2018