Havpattedyr

Biologisk rådgivning om havpattedyr

Mange af Grønlands bestande af havpattedyr deles med andre lande og rådgivningen omkring forvaltning af havpattedyr i Grønland afgives gennem videnskabelige komitéer under de relevante internationale organisationer, hvor Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut repræsenterer Grønland.

  • North Atlantic Marine Mammal Commission, NAMMCO (Alle havpattedyr, bortset fra isbjørn)
  • The International Whaling Commission, IWC (Storhvaler)
  • Joint Commission on Conservation and Management of Narwhal and Beluga, JCNB (Nar- og hvidhval i Vestgrønland)
  • IUCN Polar Bear Specialist Group, PBSG (Isbjørne)
  • ICES/NAFO sælgruppe (Grønlandssæl og klapmyds)

Seneste rådgivning:

2019 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2019

2018 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2018

2017 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2017

2017 Re-Assessment of the Baffin Bay and Kane Bassin Polar Bear Subpopulations Executive Summary, Chapter 1-3, Chapter 4-7, Chapter 8-14

2016 CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2016

2016 Høringssvar vedrørende hvid- og narhval kvoter for 2016

2015 Biologisk rådgivning for nar- og hvidhvaler 2016-2020

2015 Svar til spørgsmål angående forhøjelse af kvoten for narhvalfangst i Tasiilaq i 2015

2015 Notat vedr. ny videnskabelig artikel med anbefalinger for forvaltning af arktiske havpattedyr 

2015 Bidrag til svar om § 37 spørgsmål vedrørende hvid- og narhvaler i Østgrønland

2014 Bidrag til svar til § 37-spørgsmål angående isbjørne i Østgrønland

2013 Bidrag til §37 spørgsmål om hvalrosser

2013 Høringssvar angående forhøjelse af hvalros kvoten for 2013 for Qaanaaq forvaltningsområde

2013 Notat om spækhuggere

2012 Field studies of Seals in South Greenland 

2012 Bidrag til §37 spørgsmål om isbjørne

2012 Bidrag til §37 spørgsmål om narhvaler

2012 Bidrag til §37 spørgsmål om hvalros

2011 Notat vedr. seismik og havpattedyr

2011 Rådgivning vedr. sejlads omkring hvaler. Anbefalede retningslinjer

2010 Notat om sælerne og økosystemet

2010 Rådgivning for bæredygtig fangst på isbjørn

2010 Notat om fangst af pukkelhvaler og hvalsafari

2010 Rådgivning om hvidhval fangster om sommeren og syd for 65 grader Nord

2009 IUCN Polar Bear Specialist Group. Forskning og forvaltning af isbjørne (in english)

2009 Rådgivning om spættet sæl. Dokumentation af første gråsæl i Grønland

2009 JCNB - NAMMCO JWG Report Hvidhval og narhval

2009 Rådgivning om narhval og hvidhval

2009 Proposal for narwhal catches
2008_IWC rådgivning om forvaltning af storhvaler

2008_Notat_om spættet_sæl
2007_Rådgivning_om narhval og hvidhval

2006_Rådgivning_om isbjørn

2006 Rådgivning om hvalros

Links
NAMMCO
IWC
IUCN-PBSG
ICES
NAFO

Opdateret 19.09.2019