Skaldyr

Biologisk rådgivning om rejer, krabber og kammuslinger

Rejerne er i dag langt den vigtigste fiskeriressource for vores samfund. Næsten 80 % af Grønlands samlede vareeksport stammer fra salg af rejer og rejeprodukter. 

Selvstyret ønsker, at ressourcen udnyttes bæredygtigt, så det også fremover er muligt at opretholde et indbringende fiskeri. Derfor er det en meget vigtig opgave for Grønlands Naturinstitut/ Pinngortitaleriffik at rådgive Selvstyret om udnyttelsen af denne ressource.

For at fiskeriet ikke skal svinge for meget fra år til år, er det vigtigt, at fiskeriet er afbalanceret i forhold til, hvad bestandene er i stand til at reproducere. Grønlands Naturinstitut/Pinngortitaleriffik bruger oplysninger både fra egne biologiske undersøgelser og fra fiskeriet, som grundlag for den rådgivning vi hvert år afleverer til Grønlands Selvstyre.

Download det enkelte års rådgivning vedr reje- og krabbebestandene herunder:

Rejer:

Krabber:

Opdateret 26.09.2019