Other written communication

Anden skriftlig formidling - Klimaforskningscenteret

2017

Boye TB, Hansen RG (2017) Scoresby Sound and the Greenland Sea. Feltrapport. Grønlands Naturinstitut. 23 pp.

Fuhrmann MM, Long S, Manushin I, Blicher M & Yesson C (2017) Benthic communities off the West Greenland shelf: combining video imagery with benthic sampling and bycatch during a cruise onboard the RV Paamiut. Deep Sea Life, Issue 10, Nov 2017, p. 3-4

 

2016

 

Bendtsen J, Mortensen J, Rysgaard S (2016) Influence of runoff and subglacial discharge on heat transport in a subpolar fjord (Godthåbsfjord, 64°N) in contact with the Greenland Ice Sheet. AGU Spring Meeting, Louisiana, USA

Bendtsen J, Mortensen J, Rysgaard S (2016) Modelling heat transport and subglacial discharge from the Greenland ice sheet in Godthåbsfjord. ArcticNet Annual Meetning, Winnipeg, Canada

Crate, SA and Nuttall, M (eds.) Anthropology and Climate Change: from actions to transformations London: Routledge, 450pp

Nuttall, M 2016 ‘Extractive industries and the unmaking of Arctic places’ Arctic Deeply 28th September 2016 www.newsdeeply.com arctic/community/2016/09/28/extractiveindustries-and-the-unmaking-of-arctic-places

2015

Lennert, A. E., Traditionel og naturvidenskabelig viden om Godthåbsfjorden Sermitsiaq, 22/2015

Mortensen J, Bendtsen J, Rysgaard S (2015) A synthesis of the ongoing seasonal work in a west Greenland tidewater outlet glacier fjord, Godthåbsfjord, AGU Fall 2015, San Francisco

2014

Arendt KE, Christensen E (2014) Det kribler og krabler i Fjorden. Polarfronten 1:januar.

Arendt KE, Christensen, E (2014) Smeltevand giver særegent liv i Nuup Kangerlua. Aktuel Na-turvidenskab februar 1:8-10

GU elever fra Nuuk besøger Grønlands Naturinstitut. Sermitsiaq og AG

Havis i Arktis bidrager til at fjerne CO2 fra atmo-sfæren (2014). SDUs hjemmeside

Raundrup K (2014) Station Example: Marketing In: Topp-Jørgensen E (ed.) INTERACT Management planning for arctic and northern alpine research stations - Examples of good practice, p 187-190. DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University, Denmark

2013

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s EMA vedr. seismiske undersøgelser (SWG13) på havet ud for Sydvestgrønland, sommeren 2013. Notat til selvstyret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s EMA vedr. seismiske undersøgelser i Grønlands-havet (NEG13), sommeren 2013. Notat til selv-styret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O (2013) TGS-NOPEC’s VVM (EIA) vedr. seismiske undersøgelser i havet ud for Sydøstgrønland, sommeren 2013. Notat til selvstyret

Boertmann D, Wright AJ, Boye T, Simon M, Blicher M, Geertz-Hansen O, Burmeister A (2013) GXT’s miljøvurdering af 2013-planer for deres seismiske undersøgelser i havet ud for Vestgrøn-land. Notat til selvstyret

2012

Søgaard DS (2012) Inorganic carbon dynamic in Arctic Ocean. Ph.d.-opgave

Sørensen HL (2012) ”Specialestuderende Heidi Louise Sørensens eventyr på Grønland”, formidling omkring specialeprojekter i arktisk biologi på Biologisk instituts hjemmeside (http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_Biologi/Forskning/Forskningsomraader/Arktisk+Biologi/Heidi+Greenlan)

Vinter-Jensen K “Alle ville se Sanna/Sannaalutorineqaqaaq“, AG 15. august

Vinter-Jensen K “Grønlands nye forskningsskib“, Polarfronten 2, 2012

Vinter-Jensen K “I dialog om de levende ressourcer/ Pisuussutit uumassusillit pillugit oqallinneq“, AG 29. august

Vinter-Jensen K “Nyt havforskningsskib/Umiarsuaq imaani ilisimatusaat nutaaq“, AG 25. april

Wegberg S, Blicher M, Asmund G, Larsen P, Sejr M, Mosbech A (2012) DCE and GINR comments to environmental baseline surveys for Block Sallit (Area B, C) and Uummannarsuaq (Area D), South Greenland. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Wegberg S, Blicher M, Sejr M, Hansen J (2012) Høringssvar fra DCE og GN vedr. Capricorn Greenland seabed sampling programme og baggrundsundersøgelser i licensblokken Pitu, nordlige Baffin Bugt, 2012. Notat fra DCE og Pinngortitaleriffik til Råstofdirektoratet

Aastrup P, Raundrup K, Nymand, J (2012) Overvågning af klimaeffekter i Kobbefjord, Vestgrønland. Vand og Jord, 19(1): 23-26

2011

Lauridsen TL, Raundrup K, Nymand J, Jeppesen E (2011) Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis – ved Nuuk. Vand & Jord 18(4): 116-120

Mortensen J, Lennert K, Rysgaard S (2011) EOS, Volume 92. Number 23. 7th June 2011. Mohi Kumar: Fjords helps to melt calving fronts on tidal glaciers.

Raundrup K, Aastrup P, Nymand J (2011) BioBasis Nuuk – monitoring in low arctic Greenland. Poster presented at the AMAP conference The Arctic as a Messenger for Global Processes - Climate Change and Pollution, May 4. – 6. 2011, Copenhagen, Denmark

Vinter-Jensen K (2011) Vandlopper og methanregnskabet/Illeqqat methaneqassuserlu Sermitsiaq 42, 23. oktober

2010

Raundrup K, Aastrup P, Nymand J (2010) Effekter af klimaændringer – Biologiske undersøgelser I Kobbefjord. Brochure på dansk, engelsk og grønlandsk

2009

Juul-Pedersen T. Poster: ”Klimaforandringer i havet”, Forum: ”In the Eye of Climate Change”, 12 - 20 december, København

Juul-Pedersen T. Poster: ”Mikroskopisk liv driver havets fødekæde”, Forum: ”In the Eye of Climate Change”, 12 - 20 december, København

Martinsen, W. Laboranten: ”Klimaforskningscenteret i Grønland”, December

Meltofte H, MC Forchhammer, TR Christensen, S Rysgaard, Rasch M (2009) Fremtidens højarktiske økosystemer. I ”Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland” redigeret af Forchhammer MC, Meltofte H og Rasch M. side 115 - 123, Aarhus Universitetsforlag.

Mikkelsen PS og T Juul-Pedersen. Pamflet: ”Greenland Climate Research Centre”, Forum: ”In the Eye of Climate Change”, 12 - 20 december, København

Mikkelsen PS og T Juul-Pedersen. Poster: ”Greenland Climate Research Centre”, Forum: ”In the Eye of Climate Change”, 12 - 20. December, København

Rysgaard S, CE Bøggild (2009) Udbrud fra en isdæmmet sø. Artikel til Sermitsiaq, 2. oktober

Rysgaard S, MK Sejr, PB Christensen, EW Born, Glud RN (2009) Det marine miljø. I ”Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland” redigeret af Forchhammer MC, Meltofte H og Rasch M. side 103-112, Aarhus Universitetsforlag

Sejr MK, PB Christensen, S Rysgaard, RN Glud, ME Blicher (2009) Livet på den arktiske havbund. Aktuel Naturvidenskab 1:13-17

Sejr MK, PB Christensen, S Rysgaard, RN Glud, ME Blicher (2009) Livet på den arktiske havbund. Aktuel Naturvidenskab 1:13-17

2008

Christensen, P. B., Glud, R. N. og Rysgaard, S. (2008). Havisen i Arktisk spiller en vigtig rolle for det globale klima. Naturens verden 5:2-9.

Mikkelsen, D.M. 2008. MarineBasic - marine monitoring in SW and NE Greenland. Informationsplakat på Grønlands Naturinstitut, Zackenberg Forskningsstation og Daneborg Forskningsstation.

Rysgaard, S. (2008) Kommentar til ”Den klimatiske udfordring”. Artikel til Sermitsiaq 2. februar.

Rysgaard, S. (2008) Pause i opvarmningen – en kommentar. Artikel til Sermitsiaq 25. januar.

Tönneson, K. Nielsen T. G. and Arendt, K., 2008, Feeding of carnivorous zooplankton in West Greenland waters. Poster ASLO.

2007

From, L., 2007. Smeltet is truer klimaet. Forsideartikel om S. Rysgaard ”Galatheaforsker opdager koblingen mellem havis og global opvarmning”. 16. januar Jyllandsposten.

Jastrup, M., 2007. Det kolde Nord ind i varmen. Søren Rysgaard udtaler sig om den danske indsats i det Internationale Polarår. Politiken 1. marts.

Mikkelsen, D.M., 2007, Havisens alger, Urt, 2.

Rasmussen, I. S., 2007. Klimaovervågning styrkes. Artikel i Sermitsiak om opstart af Nuuk Basis programmet ved Nuuk i  Grønland.

Rysgaard, S., 2007. Viaje historica llega de Dianamarca Chilenos se suman al viaje. Article to La Estrella, Chile. February 9, 2007.

Rysgaard, S., N. Mikkelsen, A. Kuipers, J. B. Jensen & N. Risgaard-Petersen, 2007. Forskere på jagt I havbunden efter fortidens klima. Artikel til Atuagadliutit (AG) torsdag 19. juli.

Rysgaard, S., N. Mikkelsen, A. Kuipers, J. B. Jensen & N. Risgaard-Petersen, 2007. Fortidens klima hentes op fra havet. Ingeniøren 17. august.

Struck, D., 2007. Climate change in Greenland; positive and negative effects. Interview with Søren Rysgaard on this matter. The Washington Post. May 2007.

2005

Mikkelsen,D.M., 2005. Liv i havisens hulrum. Artikel i Kaskelot, 154:8-12.

Updated 07.06.2018