Rådgivning

Foto: Peter Bondo Christensen

Grønlands Klimaforskningscenter bidrager til videnskabelig rådgivning til Grønlands Selvstyre om klimatilpasning og er co-chair for Grønland i Adaptations Actions for a Changing Arctic (AACA), et internationalt samarbejde gennem Arktisk råd. Vi rådgiver endvidere Grønlands Selvstyre omkring miljøbeskyttelse på råstofområdet og vi er aktive medspillere I forbindelse med international certificering af fiskeriet hvor beskæftiger vi os med at udfylde videnshuller om det marine økosystem og bundforhold, hvilket formidles i samarbejde med Fisk og Skaldyrsafdelingen, fiskerierhvervet og Grønlands Selvstyre (læs mere her). Vi leder endvidere et oceanografisk moniteringsprogram hvis resultater præsenteres i NAFO regi i forbindelse med de årlige fiskeri vurderinger og anvendes i rådgivningen. 

Updated 10.22.2015