Forsker i Pinngortitaleriffiks afdeling for Pattedyr og Fugle

Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut søger forsker til en fast stilling i Afdeling for Pattedyr og Fugle.

Grønlands Naturinstitut søger forsker til økologiske undersøgelser af havpattedyr. Stillingen kræver biologiuddannelse på kandidatniveau samt beherskelse af grønlandsk, engelsk og dansk på højt niveau. Ansøgeren skal have erfaring med udarbejdelse af videnskabelige rapporter, undersøgelser af maveindhold fra sæler og hvaler, viden om fiskeøresten samt erfaring med analyse af telemetridata, aldersbestemmelse, interviewundersøgelser og indsamling af prøver i samarbejde med fiskere og fangere.

Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.

Ansøgningsfrist den 27. juli 2018.

Løn: Løn efter gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevante forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstid: 40 timer om ugen.

Bolig: Der anvises personalebolig, som er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes boligen.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til fungerende afdelingschef Christine Cuyler.

Ansøgning vedlægges oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og kopier af eksamenspapirer. Ansøgningen mærkes med ”forsker PaFu afdeling” og sendes til: Grønlands Naturinstitut, Pinngortitaleriffik, Boks 570, 3900 Nuuk.

Updated 07.18.2018