Fisk og Skaldyr

Ansvar for udarbejdelse af biologisk rådgivning

Afdelingen har ansvaret for at udarbejde den biologiske rådgivning vedrørende udnyttelse og beskyttelse af de arter, der har størst fiskerimæssig betydning for samfundet. Arbejdet er koncentreret om forskning, overvågning og rådgivning vedrørende rejer, hellefisk, torsk, krabber og rødfisk. Derudover har afdelingen i mindre grad beskæftiget sig med arter som stenbider, kammusling og laks.

Oplysninger fra fiskeriet og egne undersøgelser

Forskerne anvender både oplysninger fra fiskeriet og fra instituttets egne biologiske videnskabelige undersøgelser som grundlag for rådgivningen. Resultaterne af undersøgelserne bliver fremlagt i internationale videnskabelige organer, hvor forskere fra medlemslandene sammenholder og vurderer de videnskabelige oplysninger om udviklingen i de forskellige bestande. Herefter udarbejder forskerne den biologiske rådgivning, som Grønlands Naturinstitut/Pinngortitaleriffik afleverer til Grønlands Landsstyre.

Rutineopgaver, rapporter og videnskabelige artikler

Afdelingen for fisk og rejer udfører en række rutineopgaver som led i det faglige arbejde. Det drejer sig bl.a. om analyse af oplysninger fra logbøger, bestemmelse af alder på fisk gennem af­læs­ning af øresten, indsamling og analyse af måleprøver fra fiskeriet, undersøgelse af modnings­stadier på æg fra krabber, analyser af fiskeristatistik samt planlægning og gennemførelse af årligt tilbagevendende bestandsundersøgelser af rejer, krabber, hellefisk, torsk og laks. Derudover plan­lægger og udfører afdelingen løbende nye forskningsprojekter, udarbejder rapporter, møde­dokumenter, videnskabelige artikler og rådgivning samt deltager i internationale møder i viden­skabelige sammenhænge.

Hydrografiske data til international klimaforskning

Endelig indsamler Grønlands Naturinstitut/Pinngortitaleriffik hydrografiske data, som bl.a. videresendes til internationale databaser til brug for den internationale klimaforskning. Afdelingen lægger vægt på at øge kontakten til hele fiskeriområdet for at forbedre samarbejde og udveksling af viden mellem fiskere, biologer, fiskerikontrollører, jagt- og fiskeribetjente og interesse­orga­nisationer.

Samarbejde med lokale fiskere

Medarbejderne mødes derfor lokalt med interesserede, når der er mulighed for det, for at få oplys­ninger om de lokale fiskeres erfaringer med ressourcerne og præsentere og diskutere under­søgelses­metoder, resultater, rådgivning og biologiske spørgsmål. Derudover deltager medarbejderne i seminarer om fiskerispørgsmål og underviser i aktuelle sammenhænge.

Deltagelse i international videnskabelig arbejde

Medarbejderne deltager i det internationale videnskabelige arbejde om forskning og råd­givning for de arter, afdelingen beskæftiger sig med. Afdelingen er repræsenteret i følgende internationale organer:

Opdateret 09.05.2011

Seneste nyt:

12.12.2018

Uændrede fangstniveauer for krabbefiskeri ved Vestgrønland

I de fleste forvaltningsområder har krabbebestanden været på et lavt niveau i flere år....

01.11.2018

Samme mængde rejer som sidste år kan fanges i 2019

Der kan fiskes 105.000 tons rejer i Vestgrønland i 2019. Den biologiske rådgivning om...

09.10.2018

FIND ET SATELLIT POP UP MÆRKE

Pop-up mærkerne vil løsne sig fra torskene den 15 oktober og komme op på havoverfladen i Nuuk...

09.10.2018

Hjælp Pinngortitaleriffik med at løse gåden om torsk

I den kommende uge skal torskefiskere i Nuup Kangerlua holde øje med såkaldte satellit pop-up...

Se alle nyheder
Survey ved Østgrønland.
Survey ved Østgrønland. Foto: Henrik Lund.
Rejer.
Rejer. Foto: Carsten Egevang.
Måling i laboratoriet.
Måling i laboratoriet. Foto: GN