Udbredelse

Hellefiskens udbredelse i Baffin Bugt
Hellefiskens udbredelse i Baffin Bugt

Hellefisken lever på dybder fra 200 m til mere end 2000 m i et bælte hele vejen rundt om nordpolen i farvandene omkring Grønland, Island og Færøerne samt i Barentshavet og det nordlige Stillehav.

Ved Grønland er hellefisken vidt udbredt på dybt vand, både indenskærs i fjordene og udenskærs fra Ittoqqortoormiit syd om Kap Farvel op til og sandsynligvis endda nordligere end Avanersuaq/Qaanaaq i Vestgrønland.

 

Kort A viser hellefiskens vandringer ved Grønland. Kort B angiver antallet af genfangede hellefisk med angivelse af mærkested

 

Træk og vandringer

Gennem de sidste hundrede år har biologer mærket hellefisk for at få information om fiskens vandringer og om fiskeritrykket. Langt størstedelen af de hellefisk, der mærkes i de nordvestgrønlandske fjorde bliver genfanget i det område, hvor de blev mærket. Næsten ingen af de fisk, der er mærket indenskærs i Nordvestgrønland er blevet fanget udenskærs. Fisk mærket i andre områder kan imidlertid vandre langt: Hellefisk mærket i Davisstrædet og i de sydvestgrønlandske fjorde har f.eks. vandret til Island.

Med nye, elektroniske mærker kan man uafbrudt måle temperaturen omkring fisken samt dybden, den svømmer i. På den måde kan man få vigtig ny viden om, hvilke dybder og temperaturer hellefisken foretrækker.


Figuren nederst viser, hvordan en fisk har bevæget sig op og ned i vandet ved Østgrønland i perioden 12.-20. september 2008. Nogle dage har fisken bevæget sig flere hundrede m op eller ned i vandet på få timer, mens den andre dage har været mindre aktiv.

Opdateret 26.04.2011