Biologisk rådgivning - hvordan?

Alle de indsamlede oplysninger fra de biologiske undersøgelser og fra fiskeriet bliver behandlet og analyseret på Pinngortitaleriffik. Vores resultater bliver derefter forelagt og diskuteret i den internationale fiskeriorganisation NAFO, som i sidste ende udarbejder den biologiske rådgivning til Grønlands Selvstyre. I NAFO mødes biologer fra forskellige lande (bl.a. Canada, Island og Grønland) og sammenligner og vurderer alle fremlagte oplysninger. Biologerne udarbejder herefter en samlet biologisk rådgivning for bestanden af dybhavsrejer, og denne rådgivning bliver herefter vurderet endnu en gang af NAFOs videnskabelige råd, inden den afleveres til Grønlands Hjemmestyre.

De resultater og vurderinger vi kommer frem til på Pinngortitaleriffik, bliver således "efterset" flere gange inden de afleveres til Hjemmestyret.

Opdateret 20.10.2015