Data fra fiskeriet

De data fra fiskeriet, som biologerne på Pinngortitaleriffik - Grønlands Naturinstitut bruger,  kommer både fra skibenes logbøger, fra selve fangsten og fra indhandlingen.

 

Logbogspligt siden 1996

Alle trawlere har siden december 1996 haft pligt til at føre logbog over deres fangster og aflevere oplysningerne til Grønlands Fiskeri Licens Kontrol - GLFK. Logbøgerne indeholder bl.a. oplysninger om, hvor der er fisket, fangstens størrelse og eventuel bifangst. Oplysninger fra logbøgerne bruger biologerne bl.a. til at vurdere, hvor stor en indsats, der skal til for at fange en bestemt mængde rejer, dvs. hvor længe der slæbes før trawlet hales ind og om fiskeriet er koncentreret i bestemte områder. De oplysninger sammenligner biologerne med logbogsoplysninger fra tidligere år for at vurdere eventuelle forskelle og tendenser.

 

Opdateret 26.09.2012