Fiskeriet historisk

I slutningen af 1940'erne foretog Grønlands Fiskeriundersøgelser de første egentlige undersøgelser efter rejer ved vestkysten, og de vigtige indenskærs forekomster blev fundet. Omkring 1950 startede det grønlandske fiskeri efter rejer som et indenskærs fiskeri i Disko Bugten. Fiskeriet foregik med mindre kuttere og fik betydning for flere byer og udsteder, der undgik nedlæggelse. I stedet blev der bygget rejefabrikker i både Qasigiannguit, Ilulissat og senere Qeqertarsuaq, og befolkningstallet voksede.

Man var godt klar over, at der også var rejer udenskærs, men her foregik et stort fiskeri efter torsk, og derfor var der ikke den store interesse for rejerne. I midten af 1960'erne gik fangsterne i torskefiskeriet ned, og interessen for rejerne steg. Grønlands Fiskeriundersøgelser startede samtidig undersøgelser af de udenskærs bestande, og det viste sig hurtigt, at der var gode muligheder for fiskeri. Resultaterne af undersøgelserne blev efter ønske fra KGH (Den Kongelige Grønlandske Handel) ikke offentliggjort med det samme. Den grønlandske kutterflåde var ikke egnet til udenskærs fiskeri, og KGH var bange for at udenlandske skibe skulle starte et stort fiskeri. Resultaterne af undersøgelserne blev offentliggjort i 1969 samtidig med at færøske trawlere begyndte at fiske rejer udenskærs.

I 1975 blev den første KGH-trawler sat ind i rejefiskeriet.

Opdateret 18.04.2011