Togter og standardindsamlinger

Forskningsfartøjet R/V Pâmiut ud for Qullisat i Vaigat, 2009

Grønlands Naturinstituts Afdeling for Fisk og Skaldyr gennemfører hvert år i sommerperioden udenskærs togter med et oceangående forskningsfartøj og indenskærstogter med forskningsskibet R/V Sanna.

Togterne danner grundlag for afdelingens årlige rådgivning om de grønlandske bestande af fisk og skaldyr. In- og eksterne forskere kan ansøge Grønlands Naturinstitut (GN) om at foretage prøveindsamlinger i forbindelse med de planlagte togter.

Kort over afdelingens standardtogter.

Ansøgning om prøveindsamling på Grønlands Naturinstituts togter

Det fortrykte skema skal udfyldes og indsendes senest d. 1. april, for at ansøgningen kan behandles. Ansøgeren vil primo maj modtage mail fra GN, om det er praktisk muligt at foretage indsamlingen. Indsamlede prøver vil først blive afsendt fra Nuuk efter endt togtsæson, dvs. i løbet af oktober / november.

GN forbeholder sig ret til at tage betaling for arbejdstid og fragtomkostninger i forbindelse med indsamling af prøver. Desuden gøres der opmærksom på, at visse konserveringsmidler (f. eks. ethanol) er underlagt skrappe importkrav.

Anmodning om prøvetagning – hent skema her

Skemaet udfyldes og sendes til naha@natur.gl

Opdateret 13.09.2018