3 torske bestande

Der er tre helt forskellige torskebestande i de grønlandske farvande:

  1. Den Grønlandske Bankebestand er historisk set den vigtigste bestand. Den gyder på ydersiden af bankerne ved Øst- og Sydgrønland. Æg og fiskelarver driver med strømmen i 4-6 måneder før de små torsk bundsætter sig på bankerne ved Vestgrønland. Bestanden forsvandt næsten helt i starten af 1970’erne, men er nu igen observeret ved bankerne på Østgrønland.
  1. Den Islandske Torskebestand gyder udfor Sydvest-Island og æg og larver driver med strømmen til farvandene nord for Island. Nogle larver føres med Irmingerstrømmen mod Grønland, hvor de bundsætter sig ved Sydøst- og Sydvestgrønland. Det er en uregelmæssig forekomst, der nogle år giver store mængder, andre år små. Det udenskærs fiskeri i 1970’erne og 1980’erne var baseret på islandske torsk fra de store årgange 1973 og 1984. GN mener at den talrige 2003 årgang er af islandsk oprindelse og anslår den til at være ca. en tredjedel af den store 1984 årgang.
  1. Indenskærs Grønlandske Torskebestand findes især i fjordene mellem Paamiut og Sisimiut. Det er mange små, adskilte bestande, som typisk gyder i bunden af fjordene, f.eks. ved Kapissillit i Nuuk fjorden og i bunden af Ikertoq syd for Sisimiut. De indenskærs bestande har ikke stor betydning for det kommercielle fiskeri, men har betydning for småskalafiskeriet.

    Udenfor gydeperioden blandes de enkelte bestande og vi ved fra genfangst af mærkede torsk, at  fiskerierne i kystområdet fisker en blanding af udenskærs og indenskærs torsk.  Fra mærkeforsøgene ved vi også at en stor del af de islandske torsk vandrer tilbage til Island, når de som 5-8-årige begynder at gyde.
Nutartigaq 18.04.2012