Baseline-målinger af sjældne jordarters metaller

Den aflåste indgang til mineskakten i Kvanefjeld, hvor der blev udført forsøgsbrydning i 1980. Foto: GN

Der er i disse år en del diskussion om sjældne jordarters metaller i det grønlandske samfund, hvilket skyldes at der er lokaliseret en af verdens største forekomster af de sjældne jordarters metaller i fjeldene omkring Narsaq i Sydgrønland. Metallerne er blevet meget eftertragtede, da de bruges i en lang række forbrugerprodukter - fra elektriske motorer til mobiltelefoner og computere. Kendskabet til stoffernes giftighed (toxicitet) er relativt begrænset, ligesom der er begrænset kendskab til stoffernes baggrundskoncentrationer i det grønlandske miljø.

Formålet med nærværende projekt er at indsamle eksisterende data og samtidig få nye data på koncentrationer af sjældne jordarters metaller i jord, ferskvand og saltvand fra forskellige dele af Grønland. Dataindsamlingen sker ved at gennemgå litteraturen og samtidig kontakte relevante forskningsinstitutioner og indsamle data fra deres databaser. Nye data indsamles ved at få Naturinstituttets forskere til at udtage jord og vandprøver i forbindelse med det feltarbejde som udføres forskellige steder i Grønland. På baggrund af tidligere og nye analyseresultater opnås informationer om koncentrationsniveauer og variationer i det Grønlandske miljø. Disse data kan bruges til at vurdere udledningskrav ved mineprojekter, ligesom de på sigt også kan bruges til udarbejdelse af grænseværdier.

For yderligere informationer kontakt Morten Birch Larsen 

Nutartigaq 09.02.2016