1 Rødlisten

Azorisk slangetunge er en lille bregne, som kun findes ved de varme kilder på Blosseville Kyst, og den er derfor vurderet som "sårbar" (VU). Foto: David Boertmann.
Isbjørnen er vurderet som "sårbar" (VU) på grund af forventet reduktion af dens levesteder. Foto: David Boertmann.

De rødlistede arter, 2018

I alt 112 arter/bestande af dyr og 490 arter af karplanter er blevet vurderet i denne sammenhæng. Det drejer sig om 66 fugle, 38 pattedyr, tre ferskvandsfisk og fem dagsommerfugle (LINK Niveau 2 Alle arter, dyr), og blandt karplanterne: syv ulvefodsplanter, to brasenføde, fem padderokker, 26 bregner og 450 frøplanter (LINK Niveau 2 Alle arter, planter).

Blandt disse er én uddød, tre forsvundet (RE), én kritisk truet (CR), fem moderat truet (EN), 77 sårbare (VU) og 43 næsten truet (NT). Disse 130 arter/bestande er alle rødlistede, og udgør 22 % af de bedømte arter/bestande. I alt er 18 pattedyr, 20 fugle, én ferskvandsfisk og 92 karplanter rødlistede (tabellerne nedenfor). Dertil kommer otte pattedyr og fugle og fire karplanter, som indtil videre er bedømt til kategorien med utilstrækkelige data (DD) (6 Nationale ansvarsarterLINK Niveau 2 Nationale ansvarsarter). Endelig er et enkelt pattedyr, en enkelt fugl og 20 karplanter bedømt som ikke mulige at vurdere (NA) (LINK Niveau 2 DD og NA-arter). Resten, i alt 438 dyre- og karplantearter, omfattende 15 pattedyr, 42 fugle, to ferskvandsfisk, fire dagsommerfugle og 374 karplanter, er bedømt som ikke truede (LC).

Det kan måske undre, at en række fuglearter er blevet rødlistede: Europæisk hjejle, lille regnspove og hættemåge. Alle er indvandret til Grønland i løbet af de seneste 60 år. Ingen er etablerede med særligt store bestande, forekommer kun lokalt og opfylder D-kriteriet for moderat truet (EN) eller kritisk truet (CR). Da bestandene af disse tre arter er udløbere af bestande i Island, og deres risiko for at uddø fra Grønland er reduceret på grund af løbende indvandring fra moderbestanden er alle kategoriseret et eller to trin ned. To andre arter, canadagås og sildemåge, er indvandret i løbet af de seneste 30 år, og er nu vidt udbredte og talrige, hvorfor de er kategoriseret som ikke truet (LC).

Blandt de bedømte nulevende organismer er 52 nationale ansvarsarter, dvs. arter/underarter/bestande, som Grønland har et særligt internationalt ansvar for at beskytte (LINK til Niveau 2 Nationale ansvarsarter). Af disse er der 13 bestande blandt hvilke mere end 20 % af individerne forekommer i Grønland, 23 er endemiske arter/underarter og 16 er bestande af dyr, som vurderes isolerede i Grønland.

Dokumentation for vurderingerne af dyrene ses her (LINK Niveau 2 Alle arter, dyr) og for planterne her (LINK Niveau 2 Alle arter, planter).

Siden 2007-listen er fire arter/bestande blevet kategoriseret op (dvs. deres trusselstatus er blevet højere), otte er kategoriseret ned og to er ændret til med utilstrækkelige data (DD) på grund af manglende nyere data. For fem arter oprindeligt vurderet til ikke mulig at vurdere (NA) eller med utilstrækkelige data (DD) foreligger der nu viden til en egentlig vurdering og endelig var 10 arter/bestande fejlagtigt vurderet til enten ikke mulig at vurdere (NA) eller med utilstrækkelige data (DD).

En sammenligning med vurderingerne i 2007 ses her (LINK til Niveau 3 Ændrede vurderinger).

Rødlisten følger her, delt op i to tabeller, med dyrearterne og karplanterne hvor for sig.

 

De rødlistede dyr, 2018:

 

Dansk navn

Grønlandsk navn

Videnskabeligt navn

Autor

Vurdering

Vurdering international kode

Kriterie

Islom

Tuullik

Gavia immer

(Brünnich, 1764)

Næsten truet

NT

D

Lysbuget Knortegås - vestlig bestand

Nerlernat Inngikitsulimmiittut

Branta bernicla hrota

(O.F. Müller, 1776)

Næsten truet

NT*[VU]

D

Lysbuget Knortegås - østlig bestand

Nerlernat Canadaiittut

Branta bernicla hrota

(O.F. Müller, 1776)

Næsten truet

NT*[VU]

D

Jagtfalk

Kissaviarsuk

Falco rusticolus

Linnaeus, 1758

Næsten truet

NT

D

Hjejle

Anngilik

Pluvialis apricaria

(Linnaeus, 1758)

Næsten truet

NT*[VU]

D

Lille regnspove

Saarfaarsussuaq

Numenius phaeopus

(Linnaeus, 1758)

Næsten truet

NT*[VU]

D

 

Sabinemåge

Taateraarnaq

Xema sabini

(Sabine, 1819)

Næsten truet

NT

D

Havterne

Imeqqutaalaq

Sterna paradisaea

Pontoppidan, 1763

Næsten truet

NT

A2a

Sneugle

Uppik

Bubo scandiacus

(Linnaeus, 1758)

Næsten truet

NT

A2a

Hvalros - bestand i Nordøstgrønland

Aaveq Tunup Avannaaniittut

Odobenus rosmarus

Linnaeus, 1758

Næsten truet

NT

D

Grønlandshval - Baffin Bugt-bestand

Arfiviit Baffin Bugt-imiittut

Balaena mysticetus

Linnaeus, 1758

Næsten truet

NT

D

Narhval - Vestgrønlandsk bestand

Qilalukkat qernertat Kitaaniittut

Monodon monoceros

Linnaeus, 1758

Næsten truet

NT

A2ad

Laks

Kapisillik

Salmo salar

Linnaeus, 1758

Sårbar

VU

D, D2

Havørn

Nattoralik

Haliaeetus albicilla

(Linnaeus, 1758)

Sårbar

VU

D

Hættemåge

Nasalik

Larus ridibundus

Linnaeus, 1766

Sårbar

VU*[EN]

D

Rosenmåge

Naajannguaq

Rhodostethia rosea

(MacGillivray, 1824)

Sårbar

VU*[EN]

D2

Ride

Taateraaq

Rissa tridactyla

(Linnaeus, 1758)

Sårbar

VU

A2a

Ismåge

Naajavaarsuk

Pagophila eburnea

(Phipps, 1774)

Sårbar

VU

A4c, C1

Polarlomvie

Appa

 Uria lomvia

(Linnaeus, 1758)

Sårbar

VU

A2ad

Lunde

Qilanngaq

Fratercula arctica

(Linnaeus, 1758)

Sårbar

VU

A2a, C2a

Ulv

Amaroq

Canis lupus

Linnaeus, 1758

Sårbar

VU*[EN]

D

Isbjørn

Nanoq

Ursus maritimus

Phipps, 1774

Sårbar

VU

A3c

Hvalros - bestand i Vestgrønland

Aaveq, Kitaaniittut

Odobenus rosmarus

Linnaeus, 1758

Sårbar

VU

A2ad

Hvalros - bestand i Nordvandet

Aaveq, Avanersuup ammalataaniittut

Odobenus rosmarus

Linnaeus, 1758

Sårbar

VU

A2ad

Klapmyds

Natsersuaq

Cystophora cristata

Erxleben, 1777

Sårbar

VU

A3ac

Grønlandshval - Spitsbergen-bestand

Arfiviit Inngikitsulimmiittut

Balaena mysticetus

Linnaeus 1758

Sårbar

VU

D

Blåhval

Tunnulik

Balaenoptera musculus

(Linnaeus, 1758)

Sårbar

VU

A1abd

Hvidhval

Qilalugaq qaqortaq

Delphinapterus leucas

(Pallas, 1776)

Sårbar

VU

A2ad

Kaskelot

Kigutilissuaq

Physeter macrocephalus

(Linnaeus, 1758)

Sårbar

VU

A1d

Grønlandsk blisgås

Nerleq

Anser albifrons flavirostris

Dalgety & Scott, 1948

Moderat truet

EN

A4ab, C1

Almindelig lomvie

Appa sigguttooq

Uria aalge

(Pontoppidan, 1763)

Moderat truet

EN

A2b

Nordkaper

Arfiviit arlaat

Eubalaena glacialis

(P.L.S. Müller, 1776)

Moderat truet

EN

D

Sejhval

Tikaagulliusaarnaq

Balaenoptera borealis

Lesson, 1828

Moderat truet

EN

A1ad

Narhval - Østgrønlandsk bestand

Qilalukkat qernertat, Tunumiittut

Monodon monoceros

Linnaeus, 1758

Moderat truet

EN

A2ad

Spættet (spraglet) sæl

Qasigiaq

Phoca vitulina

 Linnaeus, 1758

Kritisk truet

CR

C2ai

Islandsk hvinand

Niaqortooq

Bucephala islandica

(Gmelin, 1789)

Forsvundet

RE

Sjagger

Orpimmiutarsuaq

Turdus pilaris

Linnaeus, 1758

Forsvundet

RE

Nordøstgrønlandsk rensdyr

Tuttu, Tunup Avannaaniittut

Rangifer tarandus eogroenlandicus

Degerbøl, 1957

Uddød

EX

 

En * efterfulgt af en kategori i en kantet parentes betyder, at der er foretaget en nedjustering fra kategorien i den kantede parentes LINK til Niveau 3 kategorier og forklaringer.

 

 

De rødlistede karplanter, 2018:

 

Dansk navn

Grønlandsk navn

Videnskabeligt navn

Autor

Vurdering

International kode

Kriterie

Nordisk mangeløv

Uiffak

Dryopteris abbreviata

(DC.) Newman

Næsten truet

NT

D2

Sabine-ranunkel

Ranunculus sabinei

R. Br.

Næsten truet

NT

A3c

Nyrebladet ranunkel

Ranunculus auricomus

L. coll.

Næsten truet

NT

D2

Sne-anemone

Anemone richardsonii

Hook.

Næsten truet

NT

D2

Multebær

Uluusiit/Arpik

Rubus chamaemorus

L.

Næsten truet

NT

D2

Gåse-potentil

Potentilla anserina

L.

Næsten truet

NT

D2

Clavering-potentil

Potentilla rubella

Th. Sør.

Næsten truet

NT

D2

Håret løvefod

Alchemilla vestita

(Bus.) Raunk.

Næsten truet

NT

D2

Kløftet løvefod

Alchemilla wichúrae

(Bus.) Stefanss.

Næsten truet

NT

D2

Aks-tusindblad

Myriophyllum spicatum ssp. exalbescens

L.

Næsten truet

NT

D2

Arktisk hjørneklap

Erysimum pallasii

(Pursh) Fern.

Næsten truet

NT

A3c

Rundbladet soldug

Drosera rotundifolia

L.

Næsten truet

NT

D2

Kanadisk hønsebær

Cornus canadensis

L.

Næsten truet

NT

D2

Knude-firling

Sagina nodosa

(L.) Fenzl

Næsten truet

NT

D2

Grønlandsk kodriver

Primula egaliksensis

Wormsk.

Næsten truet

NT

D2

Hede-melbærris

Arctostaphylos uva-ursi ssp. coactilis

(L.) Spreng.

Næsten truet

NT

D2

Salt-ensian

Pilikkiusaq

Gentiana detonsa

(Rottb.) Don

Næsten truet

NT

D2

Polar-jakobsstige

Polemonium boreale

Adams

Næsten truet

NT

D2

Hoved-troldurt

Pedicularis capitata

Adams

Næsten truet

NT

D2

Storlæbet blærerod

Utricularia intermedia

Hayne

Næsten truet

NT

D2

Arktisk leverurt

Parnassia kotzebuei

Cham. et Schlechht.

Næsten truet

NT

D2

Klæg-siv

Juncus ranarius

Perr. & Song.

Næsten truet

NT

D2

Fåblomstret sumpstrå

 

Eleocharis quinqueflora

(F. Hartmann) O. Schwartz

Næsten truet

NT

D2

Frynse-star

Ivigaasaq

Carex magellanica ssp. irrigua

Lam.

Næsten truet

NT

D2

Hirse-star

Ivigaasaq

Carex panicea

L.

Næsten truet

NT

D2

Grønlandsk svingel**

Festuca groenlandica

(Schol.) Frederiksen

Næsten truet

NT

D2

Bølget rapgræs**

Poa flexuosa

Sm.

Næsten truet

NT

D2

Bruggemanns annelgræs**

 

Puccinellia bruggemanni

Th. Sør.

Næsten truet

NT

D2

Kryb-hvene

Agrostis stolonifera

L.

Næsten truet

NT

D2

Polunins rørhvene

Calamagrostis poluninii

T. Sør.

Næsten truet

NT

D2

Langes rørhvene

Calamagrostis hyperborea

Lge.

Næsten truet

NT

D2

Klippe-dværgulvefod

 

Selaginella rupestris

(L.) Spring

Sårbar

VU

D2

Sortgrøn brasenføde

 

Isoëtes lacustris ssp. lacustris

L.

Sårbar

VU

D2

Skarvgræs

Equisetum hyemale

L.

Sårbar

VU

D2

Enkelt månerude

Botrychium simplex

Hitchc.

Sårbar

VU

D2

Stilk-månerude

Botrychium multifidum

(Gmel.) Rupr.

Sårbar

VU

D2

Unavngiven månerude-art

Botrychium tenebrosum

A.A. Eaton

Sårbar

VU

D2

Azorisk slangetunge

Ophioglossum azoricum

C. Presl

Sårbar

VU

D2

Bjerg-bægerbregne

Uiffak

Cystopteris montana

(Lam.) Desv.

Sårbar

VU

D2

Almindelig fjerbregne

Uiffak

Athyrium filix-femina

(L.) Roth.

Sårbar

VU

D2

Almindelig engelsød

Polypodium virginianum

L.

Sårbar

VU

D2

Salt-ranunkel

Ranunculus cymbalaria

Pursh

Sårbar

VU

D2

Fruebær

Rubus saxatilis

L.

Sårbar

VU

D2

Eng-nellikerod

Geum rivale

L.

Sårbar

VU

D2

Ross' nellikerod**

Geum rossii

(R.Br.) Ser.

Sårbar

VU

D2

Bidende stenurt

Sedum acre

L.

Sårbar

VU

D2

Dværg-milturt

Chrysosplenium tetrandrum

(N. Lund) Th. Fr.

Sårbar

VU

D2

Kanadisk braya

Braya novae-angliae

(Rydb.) Th.Sør.

Sårbar

VU

D2

Islandsk guldkarse

Rorippa islandica

(Oed.) Borb.

Sårbar

VU

D2

Strandsennep

Cakile edentula ssp. edentula

(Biegelow) Hook.

Sårbar

VU

D2

Stilk-mælde

Atriplex longipes ssp. praecox

Drej.

Sårbar

VU

D2

Storblomstret hønsetarm

 

Cerastium arvense

L.

Sårbar

VU

D2

Kanadisk hindeknæ

Spergularia canadensis

(Pers.) G. Don

Sårbar

VU

D2

Nordisk fjeldarve**

Androsace septentrionalis

L.

Sårbar

VU

D2

Skovstjerne

Trientalis europaea

L.

Sårbar

VU

D2

Rosmarinlyng

Andromeda polifolia

L.

Sårbar

VU

D2

Unavngiven hybrid mellem arktisk alperose og mosepost

X Ledodendron vanhoeffeni

(Abromeit) Dalgaard & Fredskild

Sårbar

VU

D2

Blåbær

Vaccinium myrtillus

L.

Sårbar

VU

D2

Smalbægeret ensian

Gentiana amarella

(L.) Boerner

Sårbar

VU

D2

Snabel-troldurt

Ulannerusaq

Pedicularis groenlandica

Retz.

Sårbar

VU

D2

Arktisk troldurt

Pedicularis langsdorfii ssp. arctica

Fisch. ex Stev.

Sårbar

VU

D2

Sudetisk troldurt**

Pedicularis sudetica ssp. albolabiata

Willd.

Sårbar

VU

D2

Trenervet snerre

Galium boreale

L.

Sårbar

VU

D2

Grønlandsk blåøje

Sisyrinchium groenlandicum

Böch.

Sårbar

VU

D2

Rundbladet rhizom-gøgeurt

Milalinnguaq

Ameorchis rotundifolia

(Banks ex Pursh) Hult.

Sårbar

VU

D2

Harril

Juncus gerardii

Lois.

Sårbar

VU

D2

Rensdyr-frytle

Luzula wahlenbergii

Rupr.

Sårbar

VU

Tæt kæruld

Eriophorum spissum

Fern.

Sårbar

VU

D2

Almindelig sumpstrå

Eleocharis palustris

(L.) Roemer & Schultes

Sårbar

VU

D2

Enskællet sumpstrå

Eleocharis uniglumis

(Link) Schultes

Sårbar

VU

D2

Grenet star

Ivigaasaq

Carex chordorrhiza

L.

Sårbar

VU

D2

Tofrøet star

Ivigaasaq

Carex disperma

Dew.

Sårbar

VU

D2

Trefrøet star

Ivigaasaq

Carex trisperma

Dew.

Sårbar

VU

D2

Lagune-star

Ivigaasaq

Carex mackenziei

Krecz.

Sårbar

VU

D2

Skjult star

Ivigaasaq

Carex abdita

Wbg.

Sårbar

VU

D2

Salt-star

Ivigaasaq

Carex salina

Wbg.

Sårbar

VU

D2

Lyngbyes star

Ivigaasaq

Carex lyngbyei

Horn.

Sårbar

VU

D2

Kølle-star

Ivigaasaq

Carex buxbaumii

Wbg.

Sårbar

VU

D2

Fåkapslet star

Ivigaasaq

Carex vaginata

Tausch

Sårbar

VU

D2

Grøn star

Ivigaasaq

Carex viridula

Michx.

Sårbar

VU

D2

Præriehavre

Dantonia spicata

(L.) Beauv.

Sårbar

VU

D2

Rosenkrantz's annelgræs

 

Puccinellia rosenkrantzii

Th. Sør.

Sårbar

VU

D2

Hængegræs

Arctophila fulva

(Trin.) Anders.

Sårbar

VU

D2

Tæppegræs

Catabrosa aquatica

(L.) Beauv.

Sårbar

VU

D2

Dunet tundragræs

Dupontia fisheri

R.Br.

Sårbar

VU

D2

Stortoppet hvene

Agrostis gigantea

Roth

Sårbar

VU

D2

Vellugtende festgræs

 

Hierochloë odorata

(L.) Beauv.

Sårbar

VU

D2

Svømmende vandaks

 

Potamogeton natans

L.

Sårbar

VU

D2

Langbladet vandaks

Potamogeton praelongus

Wulf.

Sårbar

VU

D2

Hjertebladet vandaks

 

Potamogeton perfoliata

L.

Sårbar

VU

D2

Bændeltang, ålegræs

 

Zostera marina

L.

Sårbar

VU

D2

Forskelligbladet tidsel

 

Cirsium helenioides

(L.) Hill.

Forsvundet

RE

D2

 

Karplanter markeret med ** har ikke været navngivet på dansk før.

 

Nutartigaq 20.05.2019