Ændrede vurderinger

Strømanden er ret fåtallig, men alligevel over kriteriet for næste truet (NT), og vurderes derfor som "ikke truet" (LC). Foto: Lars Witting.
Klapmyds (her en ”blueback”) er vurderet som "sårbar" (VU) på grund af tilbagegang i den samlede bestand i Nordatlanten. Foto: David Boertmann.

Ændrede vurderinger siden 2007-listen

Sammenlignet med den grønlandske rødliste for 2007 er denne nye liste udbygget med alle karplanterne –orkideerne, var dog med i 2007-listen. Blandt de arter, som nu er vurderet to gange er der sket enkelte ændringer i vurderingerne. En enkelt ny fugleart er tilføjet, nemlig vindrossel. Gråsælen er også ny i Grønland siden 2007, men dens status er usikker og den vurderes derfor til vurdering ikke mulig (NA). Flere arter er blevet kategoriseret til en højere eller lavere kategori. Det skyldes bedre data, og i flere tilfælde ændret praksis omkring brugen af kriterierne. I 2007 arbejdedes med nogle foreløbige kriterier for næsten truet (NT), som f.eks. betød at strømand blev vurderet til næsten truet (NT). Disse kriterier er siden ændret sådan, at en bestand skal bestå af under 2500 individer for at kunne kategoriseres som næsten truet (NT), og da strømandebestanden tæller flere, må den i dag kategoriseres som ikke truet (LC). Flere arter, som blev vurderet til vurdering ikke mulig (NA), er i dag vurderet til utilstrækkelige data (DD), fordi vurdering ikke mulig (NA) i 2007 blev anvendt forkert. I nogle tilfælde blev også utilstrækkelige data (DD) anvendt forkert i 2007 (blåhval, sejhval).

Endelig burde det nordøstgrønlandske rensdyr vurderes som regionalt uddød (RE), da denne kategori normalt ikke benyttes ved nationale/regionale vurderinger. Men her vurderes det som det er, nemlig uddød (EX).

Den foreliggende viden om karplanterne er generelt mangelfuld, og begrænser sig i de fleste tilfælde til et antal lokaliteter, som de er fundet på. Dvs. der er ikke viden omkring bestandsændringer – hverken i antal eller udbredelse, hvorfor kriterie D og i særlig grad D2 har måttet anvendes. Alternativt kunne alle de karplanter med få fund vurderes som med utilstrækkelige data (DD), men her har vi ment, at det var mere hensigtsmæssigt – og i beskyttelsessammenhæng bedre – at foretage en egentlig vurdering.

Sammenligning af vurderingerne i 2007 og 2018. Røde vurderinger angiver, hvor der er forskel. Desuden angives den globale (IUCN) rødliste-vurdering (her markerer røde kategorier de som er rødlistede). Bemærk at i tilfælde af de globale vurderinger, er det hele verdensbestanden der er vurderet, og ikke de mindre og lokale bestande, som f. eks. den lysbugede knortegås her er opdelt i.

 

Dansk navn

Grønlandsk navn

Videnskabeligt navn

2007 rødliste

2018 rødliste

Årsag til ændring

Global rødliste 2017

Arktisk høsommerfugl

Pakkaluaq sungaartoq

Colias hecla

LC

LC

 

Ikke vurderet

Arktisk perlemorsommerfugl

Pakkaluaq qillaalasortalik

Boloria chariclea

LC

LC

 

Ikke vurderet

Polar-perlemorfugl

 

Boloria polaris

LC

LC

 

Ikke vurderet

Bjerg-blåfugl

Pakkaluaq tungujortoq

Plebeius glandon

LC

LC

 

Ikke vurderet

Lille ildfugl

Pakkaluaq takornataq

Lycaena phlaeas

NA

DD

NA anvendt forkert i 2007

Ikke vurderet

Laks

Kapisillik

Salmo salar

VU

VU

 

LC

Fjeldørred

Eqaluk

Salvelinus alpinus

LC

LC

 

LC

Trepigget hundestejle

Kakilisak

Gasterosteus aculeatus

LC

LC

 

LC

Rødstrubet lom

Qarsaaq

Gavia stellata

LC

LC

 

LC

Islom

Tuullik

Gavia immer

NT

NT

 

LC

Mallemuk

Qaqulluk

Fulmarus glacialis

LC

LC

 

LC

Storskråpe

Qaqullunnaq

Puffinus gravis

LC

LC

 

LC

Storskarv

Oqaatsoq

Phalacrocorax carbo

LC

LC

 

LC

Kortnæbbet gås

Nerleq siggukitsoq

Anser brachyrhynchus

LC

LC

 

LC

Grønlandsk blisgås

Nerleq

Anser albifrons flavirostris

EN

EN

LC

Snegås

Kangoq

Anser caerulescens

LC

LC

 

LC

Canadagås

Canadap nerlia

Branta canadensis

LC

LC

 

LC

Bramgås

Nerlernarnaq

Branta leucopsis

LC

LC

 

LC

Lysbuget knortegås - vestlig bestand

Nerlernat Canadapimiittut

Branta bernicla hrota

LC

NT

Ændret, fordi det nu er ynglebestanden der vurderes

LC

Lysbuget knortegås - østlig bestand

Nerlernat Inngikitsulimmiittut

Branta bernicla hrota

NT

NT

Grønlandsk gråand

Qeerlutooq

Anas platyrhynchos conboschas

LC

LC

 

LC

Almindelig ederfugl - vestgrønlandsk bestand

Mitit siorartuut Kitaaniittut

Somateria mollissima

VU

LC

Markant fremgang siden 2007

NT

Almindelig ederfugl - østgrønlandsk bestand

Mitit siorartuut Tunumiittut

Somateria mollissima

LC

LC

 

Kongeederfugl

Miteq siorakitsoq

Somateria spectabilis

LC

LC

 

LC

Strømand

Toornarviarsuk

Histrionicus histrionicus

NT

LC

Ændret praksis omkring NT

LC

Havlit

Alleq

Clangula hyemalis

LC

LC

 

VU

Islandsk hvinand

Niaqortooq

Bucephala islandica

RE

RE

 

LC

Toppet skallesluger

Paaq

Mergus serrator

LC

LC

 

LC

Havørn

Nattoralik

Haliaeetus albicilla

VU

VU

 

LC

Vandrefalk

Kiinaaleeraq

Falco peregrinus

LC

LC

 

LC

Jagtfalk

Kissaviarsuk

Falco rusticolus

NT

NT

 

LC

Fjeldrype

Aqisseq

Lagopus mutus

LC

LC

 

LC

Stor præstekrave

Tujuk

Charadrius hiaticula

LC

LC

 

LC

Hjejle

Anngilik

Pluvialis apricaria

NT

NT

 

LC

Islandsk ryle

Qajorlaq

Calidris islandica

LC

LC

 

NT

Sandløber

Sioorarsiooq

Calidris alba

LC

LC

 

LC

Bairds ryle

Saarfaarsunnaq

Calidris bairdii

NA

DD

NA anvendt forkert i 2007

LC

Sortgrå ryle

Saarfaarsuk

Calidris maritima

LC

LC

 

LC

Almindelig ryle

Saarfarsorlak

Calidris alpina

LC

LC

 

LC

Lille regnspove

Saarfaarsussuaq

Numenius phaeopus

NT

NT

 

LC

Stenvender

Taliffak

Arenaria interpres

LC

LC

 

LC

Odinshane

Naluumasortoq

Phalaropus lobatus

LC

LC

 

LC

Thorshane

Kajuaraq

Phalaropus fulicarius

LC

LC

 

LC

Mellemkjove

Isunngarsuaq

Stercorarius pomarinus

NA

LC

Nye regler gør det muligt at vurdere i 2017

LC

Almindelig kjove

Isunngaq

Stercorarius parasiticus

LC

LC

 

LC

Lille kjove

Papikkaaq

Stercorarius longicaudus

LC

LC

 

LC

Sabinemåge

Taateraarnaq

Xema sabini

NT

NT

 

LC

Hættemåge

Nasalik

Larus ridibundus

VU

VU

 

LC

Sildemåge

Naajarlutsiaq

Larus fuscus

NA

LC

Var ikke mulig at vurdere i 2007

LC

Sølvmåge

 

Larus argentatus

NA

NA

 

LC

Thayers måge

 

Larus thayeri

NA

DD

NA anvendt forkert i 2007

LC

Hvidvinget måge

Naajaannaq

Larus glaucoides

LC

LC

 

LC

Gråmåge

Naajarujussuaq

Larus hyperboreus

LC

LC

 

LC

Svartbag

Naajarluk

Larus marinus

LC

LC

 

LC

Rosenmåge

Naajannguaq

Rhodostethia rosea

VU

VU

 

LC

Ride

Taateraaq

Rissa tridactyla

VU

VU

 

VU

Ismåge

Naajavaarsuk

Pagophila eburnea

VU

VU

 

NT

Havterne

Imeqqutaalaq

Sterna paradisaea

NT

NT

 

LC

Almindelig lomvie

Appa sigguttooq

Uria aalge

EN

EN

 

LC

Polarlomvie

Appa

Uria lomvia

VU

VU

 

LC

Alk

Apparluk

Alca torda

LC

LC

 

NT

Tejst

Serfaq

Cepphus grylle

LC

LC

 

LC

Søkonge

Appaliarsuk

Alle alle

LC

LC

 

LC

Lunde

Qilanngaq

Fratercula arctica

NT

VU

Tilbagegang konfirmeret flere steder

VU

Sneugle

Uppik

Bubo scandiacus

LC

NT

International bekymring for artens status

LC

Engpiber

Kussannaq

Anthus pratensis

NA

LC

Der foreligger mere viden om arten i Grønland

NT

Stenpikker

Qussaq

Oenanthe oenanthe

LC

LC

 

LC

Sjagger

Orpimmiutarsuaq

Turdus pilaris

RE

RE

 

LC

Vindrossel

 

Turdus iliacus

NE

DD

Arten ser nu ud til at være veletableret i Grønland

NT

Ravn

Tulugaq

Corvus corax

LC

LC

 

LC

Gråsisken

Orpimmiutaq

Carduelis flammea

LC

LC

 

LC

Hvidsisken

Orpimmiutaq avannarleq

Carduelis hornemanni

LC

LC

 

NE

Laplandsværling

Narsarmiutaq

Calcarius lapponicus

LC

LC

 

LC

Snespurv

Qupaloraarsuk

Plectrophenax nivalis

LC

LC

 

LC

Moskusokse

Umimmak

Ovibos moschatus

LC

LC

 

LC

Rensdyr - bestand i Vestgrønland

Tuttut Kitaaniittut

Rangifer tarandus

LC

LC

 

 

 

VU

Rensdyr - bestand på Nuussuaq

Tuttut Nuussuarmiittut

Rangifer tarandus

VU

DD

 

Rensdyr - bestand i Inglefield Land

Tuttut Avannarlinniittut

Rangifer tarandus

NT

DD

 

Nordøstgrønlandsk rensdyr

Tuttut Tunup Avannaaniittut

Rangifer tarandus eogroenlandicus

EX

EX

 

Polarræv

Terianniaq

Vulpes lagopus

LC

LC

 

LC

Ulv

Amaroq

Canis lupus

VU

VU

 

LC

Lækat

Ukaliatsiaq

Mustela erminea

LC

LC

 

LC

Isbjørn

Nanok

Ursus maritimus

VU

VU

 

VU

Hvalros - bestand i Nordøstgrønland

Aarfit Tunup Avannaaniittut

Odobenus rosmarus

NT

NT

 

VU

Hvalros - bestand i Vestgrønland

Aarfit Kitaaniittut

Odobenus rosmarus

EN

VU

Bedre data og bestand i fremgang

 

 

VU

Hvalros - bestand i Nordvandet

Aarfit Avanersuup ammalataaniittut

Odobenus rosmarus

CR

VU

Bedre data og bestand i fremgang

Klapmyds

Natsersuaq

Cystophora cristata

LC

VU

Bestanden er i tilbagegang, bedre dokumenteret nu

Remmesæl

Ussuk

Erignathus barbatus

DD

LC

DD anvendt forkert i 2007

LC

Grønlandssæl

Aataaq

Pagophila groenlandica

LC

LC

 

LC

Ringsæl (netside)

Natseq

Pusa hispida

LC

LC

 

LC

Spættet (spraglet) sæl

Qasigiaq

Phoca vitulina

CR

CR

 

LC

Gråsæl

Siggutooq

Halichoerus grypus

-

NA

 

LC

Grønlandshval - Baffin Bugt-bestand

Arfiviit Baffibn Bugt-imiittut

Balaena mysticetus

NT

NT

 

LC

Grønlandshval - Spitsbergen-bestand

Arfiviit Innggikitsulimmiittut

Balaena mysticetus

CR

VU

Bestanden er i fremgang

CR

Nordkaper

Arfivit arlaat

Eubalaena glacialis

CR

EN

Følger nu international vurdering (IUCN)

EN

Vågehval (sildepisker)

Tikaagullik

Balaenoptera acutorostrata

LC

LC

 

LC

Sejhval

Tunnullit ilaat

Balaenoptera borealis

DD

EN

DD anvendt forkert i 2007

EN

Blåhval

Tunnulik

Balaenoptera musculus

DD

VU

DD anvendt forkert i 2007

EN

Finhval

Tikaagulliusaaq

Balaenoptera physalis

LC

LC

 

EN

Pukkelhval

Qipoqqaq

Megaptera novaeangliae

LC

LC

 

LC

Grindehval

Niisarnaq

Globicephala melas

LC

LC

 

DD

Hvidnæse

Aarluarsuk

Lagenorhynchus albirostris

NA

LC

NA anvendt forkert i 2007

LC

Hvidskæving

Aarluarsuk

Lagenorhynchus acutus

NA

DD

NA anvendt forkert i 2007

LC

Spækhugger

Aarluk

Orcinus orca

NA

DD

NA anvendt forkert i 2007

DD

Hvidhval

Qilalugaq qaqortaq

Delphinapterus leucas

CR

VU

Fremgang i bestand

NT

Narhval - vestgrønlandsk bestand

Qilalukkat qernertat Kitaaniittut

Monodon monoceros

CR

NT

Bedre data

NT

Narhval - østgrønlandsk bestand

Qilalukkat qernertat Tunumiittut

Monodon monoceros

DD

EN

Bedre data

Marsvin

Niisa

Phocoena phocoena

DD

LC

Bedre data

LC

Kaskelot

Kigutilissuaq

Physeter macrocephalus

NA

VU

NA anvendt forkert i 2007

VU

Døgling

Anarnak

Hyperoodon ampullatus

NA

DD

NA anvendt forkert i 2007

DD

Arktisk snehare

Ukaleq

Lepus arcticus

LC

LC

 

LC

Halsbåndslemming

Avingaq

Dicrostonyx groenlandicus

LC

LC

 

LC

 

 

 

 

Nutartigaq 20.05.2019