Sjældne arter

Arter, der undertiden forekommer og/eller yngler i Grønland, men som ikke er relevante i rødlistesammenhæng. Flere af fuglearterne vil blive begunstiget af klimaændringer, der går mod mildere vejr, og kan derfor forventes at etablere mere permanente bestande i fremtiden.

Dansk navn

Grønlandsk navn

Videnskabeligt navn

Bemærkning

Jærv

Kukiffaajooq

  Gulo gulo

Strejfere fra Canada forekommer undertiden i Nordvestgrønland

Tundrasvane

Qussuaraq

  Cygnus columbianus

Et par ynglede igennem en årrække i 1990erne på Svartenhuk-halvøen

Spidsand

Qeerlutoornarnaq

  Anas acuta

Yngler sjældent og uregelmæssigt i Disko Bugt-området og i Scoresbysund-området

Krikand

Qeerlutoornaq

  Anas crecca

Yngler undertiden i Vest- og Østgrønland

Strandhjejle

Anngilik sissarmiu

  Pluvialis squaterola

Yngler sjældent og uregelmæssigt i Disko Bugt-området.

Hede(Skær-)piber

Paarnaqutillip kussattarnaa

  Anthus rubescens.

Yngler sjældent og uregelmæssigt i Vestgrønland.

Hvid Vipstjert

Kussattaq papimmissarajooq/ Eqqoqqortooq

  Motacilla alba

Yngler undertiden i både Sydvest- og Østgrønland.

Silkehale

 

  Bombycilla garrulus

Har siden 2016 ynglet i Narsarsuaq.

 

Nutartigaq 23.11.2018