Nalunaarusiat tekniskiusut

Pinngortitaleriffik suliassaqarfimminut atatillugu allaaserisanik nalunaarusianillu saqqummiussisarpoq. Saqqummiussat Pinngortitaleriffiup nittartagaatigut ugguuna saqqummiunneqartarput. Saqqummiussat atuarsinnaavatit ataani allattorsimasut nalaasigut tuuginnarlugit. Takuneqarsinnaasutuut allaaserisat amerlanerpaartaat danskisut imaluunniit tuluttut allataapput, amerlanerpaartaalli kalaallisut eqikkarnertaqartarlutik.

Nr. 107 - Forsøgsfiskeri efter trold- og snekrabber ved Østgrønland juli og august 2018

Working Document to ICES Working Group on Widely Distributed Stocks (WGWIDE, No. 05), Havstovan, Tórshavn, Faroe Islands, 28. August – 3. September 2018. Cruise report from the International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas (IESSNS) 30th of June – 6th of August 2018.

Nr. 105 - Evaluation of proposed common standards for benthos monitoring in the Arctic-Atlantic – pilot study in Greenland (INAMon), 2017

Nr. 103 - Forsøgs- og udviklingsfiskeri efter rejer i Melville Bugt 2014 til 2016

Nr. 99 - Seasonal movements and activity of Akia-Maniitsoq caribou cows in West Greenland as determined by satellite

Nr. 101 - 2016 Forsøgs- og udviklingsfiskeri efter rejer i Melville Bugt 2014 og 2015

Nr. 98 - 2012 status of two West Greenland caribou populations 1) Ameralik, 2) Qeqertarsuatsiaat, Part 1, 2016

Nr. 98 - 2012 status of two West Greenland caribou populations 1) Ameralik, 2) Qeqertarsuatsiaat, Part 2, 2016

Nr. 96 - Status Cape Atholl muskoxen (Ovibos moschatus), Thule region Greenland, 2016

Nr. 95 - Fugleobservationer i Nordvandet samt lokalviden om fangst, Qaanaaq juni 2013

Nr. 94 - Udvikling af minimum standarder for langtids-monitering af havbundens dyresamfund i Arktisk-Nordatlanten: Pilotstudie i Grønland

Nr. 91 - Distribution of fisheries in Baffin Bay 2013

Nr. 90 - Monitering af lomvier og rider i det nordlige Upernavik 2008

Nr. 89 - Distribution of small Greenland halibut in Baffin Bay 2013

Nr. 87 - De grønlandske fuglebeskyttelsesområder 2012

Nr. 86 - Ynglende havfugle i Vestgrønland 2009-2011 - Appendiks med detailkort (40 sider/23MB) kan fremsendes ved henvendelse til Fernando Ugarte: feug@remove-this.natur.gl

Nr. 85 - Gillnet bycatch of seabirds in Southwest Greenland 2003 - 2008

Nr. 84 - Light-induced bird strikes on vessels in Southwest Greenland

Nr. 83 - Assessment and advice of Snow Crab in West Greenland 2011

Nr. 82 - Ynglefugle ved Akia, Vestgrønland 2009

Nr. 81- Seabirds and marine mammals in South and Southeast Greenland 2008

Nr. 80 - Assessment and advise of snow crab in West Greenland 2010

Nr. 78 - Status of two West Greenland caribou populations 2010; revised 2012
1) Kangerlussuaq-Sisimiut, 2) Akia-Maniitsoq. Part I

Nr. 78 - Status of two West Greenland caribou populations 2010;
1) Kangerlussuaq-Sisimiut, 2) Akia-Maniitsoq. Part II

Nr. 75 - Incidental observations of Muskox, Fox, Hare, Ptarmigan & Eagle during caribou surveys in West Greenland 2009

Nr. 74 - Assessment and advise of snow crab in west Greenland 2009

Nr. 73 - Bestandsstatus for ederfuglen i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik kommuner 2001-2007

Nr. 71 - Forstyrrelser i Grønlandske havfuglekolonier 2008

Nr. 70 - Isbjørne i Nordvestgrønland "En interviewundersøgelse om fangst og klima 2006

Nr. 69 -Monitering af lomvier og rider i Qaanaaq Kommune, 2006

Nr. 68 - Assessment of Snow Crab in West Greenland 2008

Nr. 67 - Status of two West Greenland caribou populations in 2006 - 1) Ameralik, 2) Qeqertarsuatsiaat

Nr. 66 - Cruise report and preliminary results of the acoustic/pelagic surveyoff West Greenland for capelin and polar cod 2005

Nr. 65 - Monitering af lomviekolonierne Kippaku og Apparsuit i det nordlige Upernavik 2002

Nr. 64 - The Northern Common Eider: Status, Problems, Solutions. Report of an International Workshop held at the Greenland Institute of Natural Resources, Nuuk, 15-17 February 2005

Nr. 63 -Den Atlantiske torsk i de grønlandske farvande 2005

Nr. 62 - Monitering af havternebestanden på Kitsissunnguit (Grønne Ejland) og den sydlige del af Disko Bugt 2002-2004

Nr. 61 - Status of two West Greenland Caribou populations 2005- part I

Nr. 61 - Status of two West Greenland Caribou populations 2005 - part II

Nr. 59 - 2005 - Monitering af havfuglekolonier i Maniitsoq kommune 2003

Nr. 58 - 2004 - Cephalopods In Greenland Waters - A field guide

Nr. 57 - 2004 - Cephalopods In Greenland Waters

Nr. 56 - 2004 - Revision of depth contours and stratification of the West Greenland Bottom Trawl Survey for Northern Shrimp

Nr. 55 - 2003 - The Biodiversity of Greenland - a country study

Nr. 55 Maps 01-10
Nr. 55 Maps 11-20
Nr. 55 Maps 21-30
Nr. 55 Maps 31-45.

Nr. 53 2003 - Micro- and mesozooplankton in Southwest Greenland waters - June 1999, May and July 2000

Nr. 52 - 2002 - Optælling af narhvaler i Qaanaaq og Uummannaq kommuner 2002

Nr. 51 - 2002 - Forsøgsfiskeri efter krabber ved Upernavik 2002

Nr. 50 - 2001 - Optælling af narhvaler i Qaanaaq Kommune 2001

Nr. 49 - Samspillet mellem rensdyr, vegetation og menneskelige aktiviteter i Vestgrønland

Nr. 48 - 2004 - Neria & Qassit caribou minimum count & herd structure

Nr. 47 - 2002 - Monitering large herbivore effects on vegetation in Greenland 2002

Nr. 46 - 2001 - Status of three West Greenland caribou populations 2001- part I

Nr. 46 - 2001 - Status of three West Greenland caribou populations 2001- part II

Nr. 45 - 2002 - The polar bear hunt in Greenland

Nr. 44 - 2002 - Langsigtet overvågningsprogram for edderfuglen i Ilulissat, Ummanaq og Upernavik Kommuner

Nr. 43 - 2002 - Ederfugleoptællinger i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik Kommuner

Nr. 42 - 2002 - Status of the Kangerlussuaq-Sisimiut caribou population in 2000

Nr. 41 - 2002 - Overgrown Hooves from muskoxen of Kangaarsuk (Kap Atholl) Northwest Greenland

Nr. 40 - Isbjørne i Østgrønland - En interviewundersøgelse om forekomst og fangst. 1999

Nr. 39 - Kortlægning af erosionen i Vatnahverfi, Sydgrønland

Nr. 38 - 2001 - Lomvien i Grønland: Mulige effekter af forskellige bestandspåvirkende faktorer, og praktiske grænser for resssourceundnyttelse

Nr. 37 - 2000 - Fødevalg hos rensdyr i Akia og nær Kangerlussuaq, Vestgrønland

Nr. 36 - 2000 - Græsningsvurdering af dværgbuskheder i Eqaluit ilorliit og Qasigiannguit

Nr. 35 - 2001 - Hvidbog om hvidhvaler - Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvaler

Nr. 34 - 2000 - The scientific basis for managing the sustainable harvest of caribou and muskoxen in Greenland for the 21. Century

Nr. 33 - 2000 - Er rensdyrene på Inglefield Land mest beslægtet med Vestgrønlandske rener eller Peary rener?

Nr. 32 - 2000 - Monitering af lomviekolonierne i Sydgrønland 1999

Nr. 31 - 2000 - Rensdyr og moskusoksen i Inglefield Land, Nordvestgrønland

Nr. 30 - 2000 - Omplantning af kammuslinger ved Nuuk

Nr. 29 - 2000 - Naturbeskyttelse i Grønland

Nr. 28 - 2000 - The caribou harvest in vest Greenland - 1995-98

Nr. 27 - 1999 - Grønlands Biodiversitet - et landestudie

Nr. 26 - A photographic survey of walruses at the Sandoen haul-out

Nr. 25 - 1999 - Polarlomvien i Disko Bugt og det sydlige Upernavik 1998

Nr. 24 - 1999 - Flytællinger af fugle og Havpattedyr 1998

Nr. 23 - 1999 - Spættet sæl i Kangerlussuaq / Søndre Strømfjord 1999

Nr. 22 - 2000 - Krabbe Bestandstatus

Nr. 21 - 1999 - Ederfugle - optællinger i Avanersuaq

Nr. 20 - 1998 - Seminar om de levende resourcer 1998

Nr. 19 - 1998 - Bestandsstatus af krabber ved Vestgrønland og biologisk rådgivning for 1999

Nr. 18 - 1998 - Langsigtet moniteringsplan for lomvier i Grønland

Nr. 17 - Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger -en status over vigtige ressourcer

Nr. 16 - 1998 - Grønlandske fugle, havpattedyr og landpattedyr - en status over vigtige ressorucer

Nr. 15 - Monitering af lomviebestanden på Hakluyt Ø, Avanersuaq 1987 - 1997

Nr. 14 - 2000 - Bestandsundersøgelse af krabber i Sydgrønland

Nutartigaq 14.02.2019