Pinngortitaleriffimmut tikilluarit

Nutaarsiassat kingulliit:

Klaus Nygaard Rinkip nersornaataanik nersornaaserneqarpoq

Det Grønlandske Selskabip siulersuisuisa Danmarkimi nersornaaseqqammerpaat Pinngortitaleriffiup...

Nunaqavissut ilisimasaat pillugit suliniut nersornaasigaasoq

Pinngortitaleriffiup suliniummut BuSK-imut peqataanini aallaavigalugu, Arctic Awards 2019-ip...

Atlantikup avannaani aarluit pillugit ilisimasat nutaajunerpaat katersorneqarput

Atlantikup avannaani aarluit pillugit ilisimasat nutaajunerpaat katersorlugit allaaserisaq...

SENIORFORSKERISSARSIORNEQ/ILISIMATUSARTARTUSSARSIORNEQ

Aalisagaqassuseq – Ilusilersuineq – Peqassutsit amerliartortaasii – Peqassutsinik misissuineq

Nutaasiassat tamaasa takukkit