Pinngortitaleriffimmut tikilluarit

Nutaarsiassat kingulliit:

Aarluit pillugit Atlantikup avannaani paasiniaasoqartoq.

Aarluit pillugit ilisimatuussutsikkut allaaserinninneq ilisimatuussutsimut tunngasunik...

SENIORFORSKERISSARSIORNEQ/ILISIMATUSARTARTUSSARSIORNEQ

Aalisagaqassuseq – Ilusilersuineq – Peqassutsit amerliartortaasii – Peqassutsinik misissuineq

04.09.2019

Nunatsinni tuttut peqqeqaat

Canadami nunatsinnilu tuttut peqqissusaat assigiinngeqaaq.

Qallunaatuua atuaruk: Marine geofysiker med fokus på kortlægning af levesteder

Qallunaatuua atuaruk: Grønlands Klimaforskningscenter (GCRC) ved Grønlands Naturinstitut and...

Nutaasiassat tamaasa takukkit