AACA - Arktis i forandring

Kort over de tre regioner i AACA studiet

Nyt Arktisk Råd projekt: Tilpasningsmuligheder i et Arktis i forandring

Befolkningen i Arktis må i stigende grad forholde sig til ændringer, kompleksitet, usikkerhed og nye muligheder. Klima, miljø og samfundsmæssige forandringer spiller sammen og forstærker hinanden på nye måder. Kendte udfordringer kan blive forstærket og nye muligheder kan opstå.

De traditionelle vurderinger af klima, miljø og samfund i Arktis har oftest fokuseret på enkelte faktorer: biodiversitet, klima, forsuring, miljøgifte, sundhed, skibsfart, olie og gas er kendte eksempler, hvor Arktisk Råd har gennemført analyser og vurderinger. Disse vurderinger har resulteret i mange værdifulde informationer, men der er behov for en bedre belysning af samspillet mellem de forskellige faktorer på mere lokalt og regionalt niveau for at befolkning, interessenter og beslutningstagere sikres den bedst mulige viden om udviklingsmulighederne.

For at imødekomme disse udfordringer og muligheder har Arktisk Råd iværksat projektet ’Adaptation Actions for a Changing Arctic’ (AACA). Projektet udføres under Arktisk Råd arbejdsgruppen af ’Arctic Monitoring and Assessment Programme’ (AMAP) og har til formål at beslutninger i Arktis kan tages på informeret grundlag.  Arktisk Råd har bedt AMAP om at ’producere information, der kan støtte lokale beslutningstagere og interessenter i tre arktiske regioner med at udvikle tilpasningsværktøjer og strategier, som er bedre egnet til at håndtere klimaforandringer og andre presserende miljøudfordringer’.

De tre regioner som dækkes af AACA projektet er: 1) Barents regionen 2) Baffin Bugten og Davis Strædet 3) Bering, Beaufort og Chukchi regionen (se kort). Alle tre regioner vil dække både marine og terrestriske områder og analysen vil især arbejde med fremtidsscenarier for 2030 og 2080.

Grønland, Danmark og Canada indgår sammen i projektet vedrørende Baffin Bugten og Davis Strædet. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe under Grønlands Klimaforskningscenter og Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi, som har til formål at sikre en indsamling og integration af eksisterende viden og afdække de områder hvor der er behov for yderligere viden , som er relevante for grønlandske eksperter, interessenter, rettighedsholdere og beslutningstageres. Det er formålet, at de påpegede behov for yderligere viden bliver behandlet, og så vidt det er videnskabeligt og praktisk muligt imødekommet i AACA projektet. Det skal sikre, at projektet bliver anvendeligt for grønlandske interessenter og beslutningstagere. Et første og vigtigt led i denne proces er dialog mellem grønlandske aktører om, hvordan AACA projektet kan imødekomme netop deres informationsbehov. Det er planen, at projektet primært skal arbejde med at sammenbringe og analysere eksisterende viden, men det er en del af projektet at pege på forskning der kan understøtte samfundets behov for informationer angående klimatilpasning.

Projektets gennemførelse støttes økonomisk af det danske miljøministerium.

Opdateret 08.05.2014