Arctic flow

ArcticFlow program, en arktisk samarbejdsprogram 2009-11 under Nordisk Ministerråd.

Som ArcticHydra, Aratex og FreshNor projekter, der er forenet i ArcticFlow, er dette projekt også koblet til det »arktiske Samarbejdsprogam 2009-11 ved at samle førende forskere fra den fundamentale fysiske klimaforskning i Norden og derigennem fremme viden om vigtige spørgsmål i klima og klimaforandringer, ændringer i floden afstrømningen, havstrømme og ferskvandsbudgettet for de nordiske farvande. Ved at fremme denne viden inden for en nordisk ramme vil en dybere forståelse af konsekvenserne af klimaændringer i regionen blive muligt. Fokus på Arktis kan også tilføje til programmet på måder, der er videnskabeligt beslægtede, men ikke egentlig klimaforskning. For eksempel kan en bedre forståelse af ferskvandsbudget og relaterede processer forbedre forvaltningen af de mange naturlige ressourcer, der er følsomme over for udsving i dette budget. Dette kan øge bæredygtigheden af udnyttelsen af disse ressourcer i regionen. Hertil kommer at man, blot ved at behandle de fælles spørgsmål i forbindelse med klimaændringer og arktiske ferskvandsbudgetter, kan øge efterspørgslen efter yderligere samarbejde mellem de arktiske nationer og dermed øge deres sociale og økonomiske udvikling.

Opdateret 12.04.2011