Atlantisk torsk

Fiskeri efter torsk. Foto: GN
Fiskeri efter torsk. Foto: GN

Den Atlantiske torsk (Gadus morhua) i grønlandske farvande; fortid og fremtid under klimaforandringer.

Formålet med projektet er at forstå og forudsige den Atlantiske torsks (Gadus morhua) populationsdynamik i grønlandske farvande i respons til klimaforandringer. Ved hjælp af biologiske, kemiske og genetiske analyser af unikke samlinger af torske-øresten, vil vi rekonstruere ændringer i vækst, fødesammensætning og genetiske populationsstruktur i respons til kendte historiske miljøforandringer.

Den dybere forståelse af hvilke faktorer der historisk set har bestemt de individuelle torskebestandes størrelse, udbredelse og vækst vil blive anvendt til at forudsige den fremtidige dynamik under forskellige klimascenarier. Projektet vil generere viden af stor grundvidenskabelig interesse, men også kunne bidrage til en proaktiv forvaltning af torsk i Grønland.

Opdateret 31.10.2011