Bardehvaler

Pukkelhvaler vandrer hvert forår fra parringsområderne i Caribien til Vestgrønland hvor de opholder sig halvdelen af året for at søge føde. Foto: Fernando Ugarte.
Grønlandshvaler mærkes med DTAGs (multisensor instrumentpakker) i Disko Bugten for at undersøge deres fødesøgningsadfærd. Foto: Malene Simon.

Tilstedeværelsen af bardehvaler på deres vestgrønlandske fødesøgningsområde påvirkes af havis. Svindende isudbredelse sammen med voksende hvalpopulationer medfører formentlig en stigende "top-down" regulering af økosystemet fra disse top-rovdyr.

Byttedyrskomposition samt mængden af fødeindtaget for bardehvaler kendes ikke. Derfor, ved hjælp af bl.a. "in situ" trawls og vævsprøver undersøges fødegrundlaget. Fødeindtaget kvantificeres ved brug af digitale måleinstrumenter, der fastsættes på hvaler med sugekopper. Derudover vil sæsonvariationen og udbredelse af hvalerne blive undersøgt med passiv akustisk monitering og korreleret med havisdække.

Lyt til grønlandshvalens sang. Optaget i Davis Strædet i 2007 af Dr. Kate M Stafford, Washington Universitet og Malene Simon, Grønlands Naturinstitut. Sponsoreret af National Science Foundation OPP.

Opdateret 12.04.2011