Bøjenet isdæmmet søer

Den isdæmmede sø Ujarattooq er tørlagt kort efter udtømning i 2009. Isdæmmede søer udtømmes typisk med et op til fem års mellemrum. Foto: Søren Rysgaard
Effekten af isdæmmet søs tømning på det marine miljø. Rødfisk der ikke har været i stand til at trykudligne hurtigt nok i forhold til de kolossale vandmængder, der strømmer ud under gletscheren fra den isdæmmede sø, ligger døde i vandoverfladen nær gletscherfronten. Foto: Jacob Bertelsen
Satellitfoto af Godthåbsfjorden. Den røde firkant markerer området med de isdæmmede søer (Aqua)
Kortudsnit der viser Iluliartooq søens tømning i 2009. I den røde cirkel ses udstrømmende sediment som en grå tunge ud i fjorden. De blå cirkler viser placeringen af Iluliartooq og to andre isdæmmede søer (Aqua)
Bøje netværk til overvågning af isdæmmet søers tømning i Godthåbsfjorden

Massetabet fra Grønlands Indlandsis er på det seneste observeret at sprede sig op langs Grønlands nordvestkyst. Forståelse af isdæmmede søers rolle i denne proces er endnu ikke opnået i detaljer. Indtil ganske nylig blev tidspunktet for tømningen af isdæmmede søer bestemt på grundlag af uregelmæssige visuelle
iagttagelser eller satellitobservationer. Nye undersøgelser i Godthåbsfjorden har vist at tømninger af isdæmmede søer kan detekteres af centralt placerede måleinstrumenter lige under tidevandszonen. Projektet har til formål at bestemme hvor hurtigt tømningspulsen udbreder sig og om den kan detekteres overalt i fjorden. På længere sigt kan isdæmmede søer overvåges med ganske få instrumenter.

Opdateret 13.02.2012