CO2 flux i kystområder

Udstyr til måling af CO2 fluxe. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

 

Menneskenes forbrug af fossilt brændstof har igennem de sidste 100 år øget den atmosfæriske CO2 koncentration dramatisk med konsekvenser for det globale klima. Omkring 50% af de udledte CO2 emissioner er absorberet af havene som derfor spiller en væsentlig rolle som buffer for atmosfærens CO2 koncentration. For at kunne bestemme hvor meget CO2 der kan optages af havene og dermed beregne fremtidige klimaeffekter er det nødvendigt at kende de faktorer der styrer udvekslingen af CO2 imellem havet og atmosfæren. De nordlige havområder optager meget CO2 og er derfor vigtige for det totale globale CO2 budget.

I dette projekt vil vi etablere 2 målestationer (én ved Nuuk og én ved Daneborg) for at undersøge CO2 udvekslingen imellem atmosfæren og de grønlandske kystnære farvande. På baggrund af en øget viden om hav-luft udvekslingen i fjorde og kystnære farvande vil vi som de første beregne optaget af CO2 fra atmosfæren i det grønlandske kystområde.

 

Opdateret 12.04.2011