Ecogreen

Goble i Nuuk Kangerlua. Foto: Göran Elmé.
Goble i Nuuk Kangerlua. Foto: Göran Ehlme
Nuuk Kangerlua (Godthåbsfjorden). Foto: Lars Maltha Rasmussen.
Nuuk Kangerlua (Godthåbsfjorden). Foto: GN
Dykning i fjorden. Foto: Göran elmé.
Dykning i fjorden.Foto: Göran Ehlme

Udarbejdelsen af ECOGREEN er resultatet af workshoppen - Ecosystem West Greenland - afholdt i Nuuk i 2001. En gruppe af internationale forskere endes om, at udarbejde et integreret program for forskning i vestgrønlandske marine økosystem.

Det vestgrønlandske samfund er afhængigt af de marine ressourcer til både industriel udnyttelse og privat husholdning. Økosystemet er meget produktivt og danner grundlaget for fiskeriet, som udgjorde i 2006 87% af Grønlands totale eksport. Det produktive marine økosystem skaber fødegrundlaget for hvaler og sæler der søger føde i området om sommeren, og millioner af havfugle finder deres vigtige vinterressourcer i det isfrie område. Menneskets brug at det vest grønlandske marine økosystem er en kompleks mosaik af kommercielt fiskeri på lille og stor skala, samt rekreativt fiskeri og jagt til privat husholdning.

Menneskelig aktivitet i Arktis kræver særlig påpasselighed og bevågenhed med henblik på, at operere effektivt og sikkert med omtanke for det værdifulde arktiske miljø. Den arktiske region er et system med høj klimatisk følsomhed: Forudsigelser af det globale klima, i det næste århundrede, antyder at den globale opvarmning i Arktis bkiver 2-4 gange højere end ved lavere breddegrader, hvilket vil have store konsekvenser for økosystemet. De nordlige have udgør en oplagt mulighed for at påvise global opvarmning på et tidligt tidspunkt.

Det vest grønlandske marine økosystem er rigt på levende ressourcer, og udnyttelsen heraf må ske med forsigtighed. Den nuværende udnyttelse er baseret på rådgivning indenfor de enkelte arter, og i nogle tilfælde er viden om bestandes dynamik og interaktioner i økosystemet ikke fyldestgørende. En - økosystembaseret forvaltning - indebærer at trophiske og økologiske interaktioner med andre arter er grundigt overvejet, i forhold til rådgivning om udnyttelsen af vigtige arter, men funktionen af det vestgrønlandske økosystem er endnu ikke velbeskrevet nok til at gennemføre dette. Forskning er nødvendig for at udbygge den vidensbaserede og økosystembaserede forvaltning af ressourcerne. Vestgrønland har et stort potentiale inden for kulbrinte- og mineralressourcer, og forøget viden om det marine økosystem er nødvendig for at beskytte de levende ressourcer under udforskningen af og udnyttelsen af de ikke-vedvarende ressourcer.

Økosystembaseret forvaltning

En øget menneskelig indflydelse på det marine økosystem, kombineret med effekten af global opvarmning, forstærker behovet for et bæredygtigt økosystembaseret forvaltningsgrundlag. I dag er vores viden om interaktionerne mellem klimaforandringer, levende ressourcer, menneskelig adfærd og samfundsopbygningen imidlertid så fragmenteret at den nødvendige viden er utilstrækkelig. For at opnå en effektiv og bæredygtig økosystembaseret forvaltning i Vestgrønland er det derfor nødvendig at udvikle integreret forskning, hvor der sker en koordinering af forskningsindsatsen for at overvinde barrieren mellem faggrupperne. Det overordnede mål med ECOGREEN er at skabe en vifte af forskningsbaseret viden.

ECOGREEN er et fælles projekt mellem Grønlands Naturinstitut, Danmarks Miljøundersøgelse (DMU), Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) og flere andre danske og internationale samarbejdspartnere. ECOGREEN er finansieret af DTU samt Det Frie Forskningsråd for Natur og Univers. Projektet er et projekt under IPY, det internationale polar år, der er FN's initiativ til at styrke forskning i Arktis.

Opdateret 09.12.2011