FreshLink

Foto: Henrik Philipsen
Copyright: Freshlink
Foto: GN
Copyright: Freshlink
Foto: Dirk van As
Copyright: Freshlink
Foto: GN
Copyright: Freshlink

Linking ice sheet thinning and changing clima

Det er velkendt, at Grønlands Indlandsis har betydning for det globale klima, for havniveauet og for oceancirkulationen. Freshlink vil fremkomme med flere uafhængige estimater for indlandsisens afsmeltning i et lokalt område ved Godthåbsfjorden.

  • Massebalancestudier
  • Direkte målinger af ferskvandsafstrømningen
  • Kontinuerte ADCP- og saltmålinger i overfladelaget i bunden af Godthåbsfjorden.

Ved at sammenholde ferskvandsbalancen i bunden af fjorden både med den målte og den beregnede ferskvandsafstrømning fra is og land får man en helt ny og uafhængig mulighed for at teste beregningsmodellerne for afstrømning.

Parallelle undersøgelser af tidligere tiders klimavariationer i Godthåbsfjorden fra allerede indsamlede sedimentkerner vil sætte nutidens afsmeltning i et historisk perspektiv. En ændring af det eksisterende cirkulationsmønster vil have afgørende betydning for den marine produktion i grønlandske farvande.
Projektet er derfor tæt koblet til Ecogreen-programmet, hvor ændringer af de marine økosystemer undersøges.

Opdateret 02.05.2013