Hydrografi Sisimiut

Instrumentet er en såkaldt CTD (Conductivity, Temperature, Depth), type SBE 37SMP, der anvendes til måling af ledningsevne/saltindhold, temperatur og dybde/tryk. Foto: Kunuk Lennert
Instrumentet er en såkaldt CTD (Conductivity, Temperature, Depth), type SBE 37SMP, der anvendes til måling af ledningsevne/saltindhold, temperatur og dybde/tryk. Foto: Kunuk Lennert

Fjordene ved Sisimiut har betydning for fiskerierhvervet idet såvel skaldyrs- som fiskeressourcer udnyttes kommercielt. Viden om de hydrografiske forhold i fjordene samt deres indflydelse på ressourcernes biologi er mangelfuld.  Ved at udsætte to undervandsinstrumenter af typen Sea-bird SBE 37SMP MicroCat på bunden af fjordene Itilleq og Ikertooq, vil der blive genereret data af temperatur, saltholdighed og tryk af fjord bundvandet.  

Nærværende projekt vil på baggrund af de indsamlede data undersøge årstidsvariationer i de hydrografiske forhold i to de forskellige fjorde. Resultaterne vil sammen med data fra Grønlands Naturinstituts survey-database og indsamling af skaldyr- og fiskelarver, belyse de fysiske faktorers indflydelse på krabbers reproduktionspotentiale. Resultater fra projektet vil endvidere kunne anvendes sammen med de øvrige projekter i klimacentret.

Opdateret 12.04.2011