Kanumas

Miljøvurdering af olieaktiviteter

Råstofdirektoratet i Grønland har ønsket at åbne de såkaldte Kanumasområder for udbud af olieefterforsknings- og udvindingstilladelser. Kanumasområderne omfatter to store områder: Nordvestgrønland og Nordøstgrønland nord for 72°N. Et undersøgelsesprogram skal skaffe videngrundlaget til at vurdere de mulige konsekvenser af olieaktiviteter, således at en strategisk miljøvurdering kan:

 • være en del af beslutningsgrundlaget for at åbne området,
 • beskrive de mulige miljømæssige konsekvenser af at åbne området,
 • beskrive hvordan konsekvenser kan begrænses eller afbødes,
 • identificere mangler i videngrundlaget, samt hvordan manglerne kan udbedres og hvordan det vil kunne forbedre sikkerheden i miljøvurderingerne.

Den strategiske miljøvurdering skal fokusere på konsekvenser af olieaktiviteterne for miljøet herunder særligt:

 • Påvirkning af biodiversiteten
 • Påvirkning af økosystemets struktur og funktion
 • Påvirkning af andre erhverv der er afhængige af miljøtilstanden i området (fiskeri, fangst og turisme)
 • Konfliktpotentialet ved olieaktiviteterne (arealanvendelse og forurening) og metoder til at fremme sameksistens

Undersøgelsesprogrammet indeholder, ud over en grundig organisering og analyse af eksisterende data fra forskellige kilder, indsamlinger og oparbejdning af nye biologiske data fra de aktuelle områder. Dette drejer sig hovedsagligt om:

 • Marin bundfauna
 • Havfugle
 • Havpattedyr

Undersøgelsesprogrammet, som udmunder i en strategisk miljøvurdering, gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Miljøundersøgelser, Råstofdirektoratet og Grønlands Naturinstitut i perioden 2007-2010.

Opdateret 12.04.2011