Klimasimuleringer

Højopløsnings klimasimuleringer for Grønland og omliggende farvande med en koblet regional klimasystem model (Regional klimamodel).

Projektet vil forbedre regional klimainformation for Grønland til lands, til vands og i luften. Regionale detaljer i eksisterende klimamodeller er utilstrækkelige til at yde pålidelig information om de mest sandsynlige fremtidige lokale klimaforandringer. Dette skyldes dels modellernes ufuldstændige behandling af tilbagekoblingsmekanismer i det arktiske klimasystem og dels manglende geografisk detalje i simuleringerne.

Gennem en målrettet indsats udvikles en ny mere fuldstændig regional klimasystemmodel for Grønland og detaljeringsgraden i nye klimasimuleringer bliver af hidtil uset nøjagtighed (1-2km). Regionale klimaændringer og deres virkninger både på land (inklusive indlandsisen), i søer, fjorde og over åbent hav kan dermed analyseres ved Klimaforskningscentret baseret på egne scenarieberegninger.

Opdateret 12.04.2011