Kystnære gletsjere

Narssap Sermia gletsjeren. Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

Indlandsisen reagerer på den opvarmning som der har været over Grønland i de sidste 10 år. Der er en øget afsmeltning og man observerer at gletsjernes fronter trækker sig tilbage. Indlandsisens reaktion har impact både globalt og lokalt. Globalt vil afsmeltningen giveanledning til havvandsændringer, ændringer af havstrømmene og forandringer i den atmosfæriske cirkulation over Grønland. Lokalt vil gletsjernes front og produktionen af ferskvand spille en stor rolle for lokal samfundets fiskeriforhold og transportforhold. Der er store huller i vores viden om hvor stor en mængde vand, der smelter hvert år og om hvor og hvorledes den smelter og projektet vil undersøge disse processer særlig i Nuuk området.

Opdateret 12.04.2011