Land-økosystemer

Øverst: Rensdyr i området nord for Nuup Kangerlua. Foto: Mads C. Forchhammer). Nederst projektlogo for GCRC projekt 6502, der fokuserer på de landbaserede økosystemer og deres naturlige ressourcer. Som logoet viser består centerprojektet af to dele, den grønne terrestriske og den blå limniske. Logo design: DJM.
Rensdyr. Foto: Carsten Egevang.

Projektet vil samle eksisterende data på landbaserede økosystemer i Grønland med henblik på at besvare hvorledes de forventede klimaændringer vil påvirke de levende ressourcer og deres miljø i forskellige terrestriske og limniske økosystemer på tværs af klimagradienter i Grønland. Sammen med data fra transektstudier i henholdsvis Vest- og Østgrønland, vil vi med de nyeste analyseteknikker beskrive den tidslige og rumlige dynamik i de levende ressourcer og deres miljø i forhold til observerede klimaændringer. Den sammenhæng vil blive brugt til at opsætte modeller som forudsiger fremtidens ændringer under forskellige klimascenarier. Projektet giver en omfattende vurdering af fremtidens landbaserede levende ressourcer i Grønland.

Følg med og kommenter forskningen på GCRC - projekt 6502's officielle facebook side: www.facebook.com

Opdateret 12.04.2011