Marin biodiversitet

Arktisk marin bundfauna. Foto: Göran Elmé.
Arktisk marin bundfauna. Foto: Göran Elmé.

De arktiske havområder er udsat for betydelige klimaforandringer. Dette har gjort identifikation af nøglearter og beskrivelse af områdets biodiversitet til en hastesag for at gøre det muligt at vurdere eventuelle effekter af klimaforandringer og menneskelige aktiviteter i fremtiden. Bunddyr er oftest stationære, flerårige og udgør en væsentlig del af havenes artsrigdom. Derfor er det en oplagt gruppe at fokusere et baseline studie på. Undersøgelsen af den geografiske variation i faunaens diversitet og bestemmelse af artsudbredelser i Sydvestgrønland komplementerer lignende igangværende og forestående projekter langs hele den grønlandske kyst (MarinBasis, Kanumas Vest og Øst), hvilke tilsammen vil gøre det muligt at give et detaljeret indblik i variationen langs en klimagradient fra sub-Arktis til høj-Arktis, samt identifikation af de fysisk-kemiske og biologiske faktorer der påvirker faunaen. Dette er essentielt i forhold til tolkning af fremtidig variation, og ligeledes af de tidsserier der oparbejdes i MarinBasis programmerne.  

Opdateret 12.04.2011