Marine kulstofkredsløb

Klimaet og havene omkring Grønland undergår i øjeblikket dramatiske forandringer. En accelererende stigning i temperaturen, forandringer i nedbørsmønstret, øget glacial afsmeltning og reduktion i havisdækket ændrer produktiviteten og fordelingen af de biologiske ressourcer i havet.Ressourcer der er af stor betydning for de økonomiske og kulturelle forhold på Grønland.

Nærværende projekt vil ved hjælp af den nyeste teknologi undersøge, kortlægge og fremskrive konsekvenserne af klimatiske forandringer for de nederste fødekædeled i havisen, vandet og på havbunden. Der sættes specielt fokus på hvordan forandrede produktionsforhold vil påvirke omsætningen og transporten af kuldioxid og næringsstoffer i det arktiske havmiljø.

Læs om Vandlopper og methanregnskabet her

Opdateret 07.10.2011