NCoE DEFROST

Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

DEFROST er en del af Topforskningsinitiativet, et stort fællesnordisk samarbejde omkring forskning af klima, energi og miljø. NCoE DEFROST er et af tre projekter indenfor underprogrammet “Klimaændringenes vekselvirkning med kryosfæren”, der har til formål at forbedre vores forståelse af kryosfærens stabilitet, variation og dynamik.

I de senere år har man set en række dramatiske ændringer i den arktiske kryosfære. Nogen af disse har overgået selv de mest aggressive beregninger, som fx rekordsmeltningen af drivis i sommeren 2007, den store afsmeltning langs yderpunkterne af isdækket på Grønland, og omfattende udslip af drivhusgasser fra permafrost på land under frost- og optøningsperioden og fra permafrost under vand på den Sibirisk-arktiske kontinentalsokkel.

De klimatiske tilbagekoblinger fra en kryosfære i forandring er komplekse. De varierer og er generelt dårligt forstået. NCoE DEFROST påtager sig opgaven med at udfylde kritiske huller i koncepter og information, og indlemme denne forståelse i modeller for at reducere usikkerheden.

Centret vil samle internationalt anerkendte eksperter med det mål at forstå hvordan ændringer i kryosfæren, som skyldes klimaforandringer, påvirker økosystemet/geosfære-processer som igen direkte påvirker klimaet.

Centret skal udnytte nordiske, verdensledende ressourcer og udgøre en platform for videre internationalt samarbejde og stor synlighed for fremragende nordisk forskning, både på et europæisk og et globalt niviau.

Opdateret 02.07.2011