NCoE SVALI

Foto: Peter Schmidt Mikkelsen

SVALI er en del af Topforskningsinitiativet, et stort fællesnordisk samarbejde omkring forskning af klima, energi og miljø. NCoE SVALI er et af tre projekter indenfor underprogrammet “Klimaændringenes vekselvirkning med kryosfæren”, der har til formål at forbedre vores forståelse af kryosfærens stabilitet, variation og dynamik.

Den globale opvarmning medfører ændringer i kryosfæren – det vil sige alt frosset vand på jordens overflade. Dette medfører en stadig stigende strøm af smeltevand og isbjerge fra indlandsisen og et stigende havniveau. Samtidig øges indholdet af ferskvand i havene, noget som påvirker havcirkulationen og den hydrologiske cyklus i Arktis.

Disse forandringer sker hurtigere end forventet. For at kunne forudse hvor meget havniveauet vil stige i fremtiden har vi behov for at øge vores forståelse omkring glaciologiske processer og inkludere dem i Earth System-modeller.

NCoE SVALI påtager sig opgaven med at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvor hurtigt ændres mængden af gletschere og indlandsis i Arktis og det nordlige Atlanterhavsområde, og hvorfor?
  • Vil denne proces fortsætte med at forøges?
  • Hvilke konsekvenser har dette for havnivauet og havcirkulationen?
  • Hvilke konsekvenser har dette for samfundet?

Nordiske forskere står i en unik position for at spille en afgørende rolle i denne forskning. NCoE SVALI vil fungere som en platform for fælles processtudier, analyser, deling af metoder, forskeruddannelse og aktiviteter for at formidle information om de videnskabelige resultater.

Opdateret 02.07.2011