Oceanografi

Klimaforskning i Grønland. Foto: Pinngortitaleriffik
Klimaforskning i Grønland. Foto: Pinngortitaleriffik

Ændrede klimatiske forhold vil få stor betydning for farvandene omkring Grønland. Smeltende gletsjere, udbredelsen af havis og den storskala cirkulation i Atlanterhavet såvel som ændrede lokale vejrforhold har direkte indvirkning på forholdene i havet med afledte effekter på de biologiske processer og en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Formålet med dette projekt er, at udvikle modelværktøjer og analyser for de oceanografiske forhold omkring Grønland i et ændret klima. Særlig fokus vil blive lagt på at koble modeller og processtudier til biologi, biogeokemiske kredsløb og havisprocesser og analysere disse i forhold til udviklingen i klimaet.

Opdateret 12.04.2011