Økologi i tidevandszonen

Photo: Martin Blicher

Organismer i tidevandszonen og på det lave vand vil være blandt de første i havet til at opleve effekterne af klimaforandringer i Arktis. Kombineret med det faktum, at flere nøglearter i tidevandszonen har deres nordlige udbredelse i overgangen fra sub- arktis til høj-arktis, gør tidevandszonen til et oplagt modelhabitat i forbindelse med studier af Økologiske effekter af klimaforandringer. Med særlig fokus på nordlige udbredelses grænser i Grønland, kombinerer indeværende projekt økologiske og fysiske målinger in situ med avancerede fysiologiske studier af dominerende tidevandsorganismer for at muliggøre en detaljeret
beskrivelse af årsagssammenhænge mellem klima og økologisk struktur.

Opdateret 02.03.2012