Optiske egenskaber

Variationer i lysets gennemtrængning og vandets farve i de grønlandske farvande kontrolleres af havisens dækning, mængden af detrital organisk materiale and afgivne mineralske sedimenter fx fra gletsjer afsmeltning, isfjelde (indsat i foto), og fytoplankton. De viste fotos stammer fra den indre del af Godthåbsfjorden, som er et af de områder der vil blive undersøgt ifm. dette projekt. Foto: C.A. Stedmon

Lysets intensitet og spektrale sammensætninger er afgørende for planteproduktionen og dermed hele produktiviteten i Grønlands fjorde og havområder. Solens stilling på himlen og havisen spiller en vigtig rolle for lyset i vandet, men afgørende er også lysets svækkelse ned gennem vandsøjlen. Lyssvækkelsen bestemmes af vandets indhold af opløste stoffer og partikler som fx alger og fint stenstøv som bringes ud fra gletcherne. 

I dette projekt måles lyset svækkelse ned gennem vandet og samtidig med koncentrationer af opløste humusstoffer, alger og partikler fra gletchernes slid på klipperne. Samlet giver det mulighed for at lave en model for spektral lyssvækkelse i vandet, som vil være et vigtig grundlag for en lang række videnskabelige undersøgelser af produktivitet og klimaeffekter i havet omkring Grønland. Projektet vil foregå i henholdsvis Godthåbsfjorden ved Nuuk og Young Sund på Østkysten i 2011.

Opdateret 12.04.2011