PETAX

Foto: Kristine Arendt
Foto: Kristine Arendt
Foto: Kristine Arendt

Pelagisk biodiversitet i Grønland (PETAX) - Taksonomisk og funktionel diversitet i tid og rum.

Grønlands fjord- og kystområder er udsat for klimapåvirkninger og effekter af klimaændringer fra flere fronter. Samspillet mellem de globale havstrømme, afsmeltningen fra Indlandsisen samt andre klimatiske faktorer har afgørende indflydelse på områdets pelagiske biodiversitet og økosystemernes struktur og funktion. Den geografiske variation i biodiversitet i de kystnære egne af Grønland kun ringe beskrevet. Det er dog udelukkende via en detaljeret viden om den nuværende pelagiske biodiversitet, at det vil være muligt at beskrive og forudsige forestående forandringer forårsaget af klimaændringer. Gennemførelsen af grundige baselinestudier i de kystnære egne er derfor helt essentielt. En undersøgelse af den geografiske variation i planktondiversitet langs fjord- og offshore-områder, vil bidrage til forståelsen af hvilke fysisk-kemiske faktorer, der påvirker planktonsammensætningen. En sådan viden vil være et essentielt værktøj til tolkning af de ændringer, der er observeret i planktontidsserier som løbende oparbejdes ved moniteringsprogrammet MarinBasis (en del af Greenland Ecosystem Monitoring).

Projektet er opstartet i 2012 med feltarbejde i Godthåbsfjorden SV Grønland, Young Sund NØ Grønland samt Ombord på det danske forskningsskib Dana langs den øst grønlandske kyst. Ligeledes er der udført feltarbejde isfjordene i Upernavik området ombord RV Sanna.

Projektet er finansieret af DANCEA.

Opdateret 06.05.2014