Plankton dynamik

Plankton. Foto: Thomas Juul-Pedersen
Plankton. Foto: Thomas Juul-Pedersen

Klimaændringer påvirker arktiske havområder via ændringer i temperatur, isdække og tykkelse, solindstråling, ferskvandsafstrømning, koncentrationer af næringssalte og C02 samt lagdelingen af vandsøjlen. Disse faktorer er afgørende for produktionen, successionen og skæbnen af planteplankton i det marine økosystem.

Plankton udgør grundlaget for produktionen af fisk, havfugle og -pattedyr og dermed også for lokalbefolkningens fangst og landets økonomi. Formålet med projektet er gennem feltstudier og laboratorieeksperimenter at skaffe ny viden om samspillet mellem klima, oceanografi og plankton i det sårbare marine Økosystem i de grønlandske farvande. Projektet er tværfagligt og tæt koordineret med de øvrige delprojekter under klimacenteret.

Opdateret 27.09.2011