Sediment Kangersuneq

Fotos af talje- og boreværktøj specielt konstrueret til at optage borekerner fra havbunden fra havisen. Fotos: Naja Mikkelsen.

Projektets formål er at tilvejebringe og analysere sedimentkerner af glaciomarine aflejringer i den ofte svært isdækkede og ikke navigerbare, indre Godthåbsfjord (Kangersuneq). Materialet kan give en uvurderlig indsigt i sammenkædede oceanografiske og glaciologiske processer gennem århundreder til årtusinder.

Sideløbende med kernetagning, skal oceanografiske parametre af vandsøjlen bestemmes for at kvantificere de recente forhold. Udover betydning for forståelsen af dynamikken i Godthåbsfjorden over længere tidsrum, giver projektets interdisciplinære karakter mulighed for at belyse ocean-israndsprocesser, der antages at herske direkte foran de mest betydningsfulde kælvende gletsjerstrømme i Grønland.

Gennem logistisk samarbejde og interdisciplinære undersøgelser skal projektet støtte forskernetværk og vidensdeling mellem Grønlands Naturinstitut (GN) og GEUS/GeoCenter Danmark. Det videnskabelige materiale fra projektet forventes at kunne danne baggrund for fremtidige uddannelsesprojekter, der vil kunne inkludere kandidater baseret i Grønland.

Opdateret 12.04.2011