Små vandlopper

Den lille vandloppe Microsetella Norvegica forekommer i meget stort antal i Godthåbsfjorden. Foto: Kristine Arendt

Små vandlopper spiller en vigtig rolle i det arktiske pelagiske fødenet i sommer og efterårs-månederne, efter de store Calanus vandlopper har trukket sig tilbage for at overvintre. Ydermere, er små vandlopper overraskende dominerende gennem hele året i den vestgrønlandske fjord Nuup Kangerdlua (Godthåbsfjord). Ikke desto mindre, eksisterer der kun få studier af kulstofindhold og respirationsrater af disse små Arktiske vandlopper og deres rolle er generelt ringe beskrevet. Basale målinger vil derfor bidrage til en bedre funktionel forståelse af arktiske pelagiske fødenet i sommer og vinter-månederne og i fjord miljøet i særdeleshed, ydermere vil studierne bidrage med basal viden til fremtidige studier.

Opdateret 13.02.2012