Vision og strategi

Klimaforskningscentrets logo
Forskerlejr på havisen ved Nordpolen. Foto: Søren Rysgaard
Laboratoriearbejde. Foto: GCRC
Optagning af isprøve. Foto: GCRC
Optagning af vandprøve. Foto: GCRC

 

Vision:

At Grønlands Klimaforskningscenter er et internationalt anerkendt forskningscenter, som er det naturlige omdrejningspunkt for vidensopbygning og forankring af havøkologisk- og samfundsbaseret klimaforskning i Grønland.

Opdateret 19.10.2015