Acceleratorer – i fysik og kræftterapi

Foredrag ved centerleder Søren Pape Møller, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

16.10.17

Forskerne bruger acceleratorer som en slags supermikroskoper. Og jo større acceleratorer, jo mindre ting kan vi se. Under foredraget vil du fra scenen opleve små eksperimenter som illustrerer hvordan elektriske og magnetiske kræfter udnyttes i acceleratorer. Du vil ved selvsyn forstå hvorfor acceleratorer bliver så store.

Det europæiske partikelforskningscenter, CERN, har ved Alperne bygget verdens største accelerator i en 27 km lang tunnel, 100 m under jorden. Her smadrer fysikerne protoner ind i hinanden ved meget stor energi og har derved fundet den såkaldte Higgs-partikel. Hvad lærer vi mon ved det? Og er der ting vi endnu ikke forstår i elementarpartiklernes verden?

Fysikernes forskning med acceleratorer har også affødt praktiske anvendelser. Fx har de fleste af os et familiemedlem som er blevet behandlet med stråleterapi på et hospital. Færre ved at strålerne kommer fra acceleratorer. Hør om hvorfor disse strålekanoner i dag skyder med elektroner og om hvorfor stråler, der i stedet består af atomkerner, i nogle tilfælde kan give bedre stråleterapi. En sådan kæmpe "proton-kanon" er under opbygning i Skejby ved Aarhus, og dens virkemåde og fordele vil blive beskrevet i foredraget.

En helt anden praktisk anvendelse af acceleratorer, som forskerne arbejder med lige nu, er en ide til at få fat i større diamanter i diamantminer uden at skulle pulverisere enorme mængder klippeblokke.

Foredraget afholdes:

Torsdag d. 26. Oktober, 2017. Katuaq 'Lille Sal' kl. 19-21

Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet præsenterer et nyt foredrag i serien Offentlige foredrag i Naturvidenskab. Foredraget indledes ved Thomas Juul-Pedersen fra Grønlands Naturinstitut og midtvejs er der kaffepause. Foredraget er en optagelse af et liveforedrag på dansk ved Aarhus Universitet. Der er gratis adgang.

<- Tilbage

CERNs superledende LHC-accelerator i den underjordiske 27 km lange tunnel. Acceleratormagneterne er ”åbnet” så man kan se det indre af de superledende magneter der er kølet ned til få grader over det absolutte temperaturnulpunkt, −273 ⁰C. De to modsat rettede protonstråler, der nogle steder langs omkredsen kan kollidere, er vist. (Foto: CERN)