Betydeligt færre makrel – især i grønlandske og islandske farvande

30.08.18

Resultaterne af sommerens makrelundersøgelser blev offentliggjort af ICES i går. Markant færre makrel blev observeret i forhold til 2017, især i de nordvestlige områder omkring Grønland og Island (Figur 1 og Figur 2 til højre herfor). Vandtemperaturen i disse områder var lavere end i 2018 både forår og sommer.

En nedgang i bestandstørrelsen var forventet ud fra ICES’ beregninger, fordi de samlede internationale fangster igen i 2017/2018 ikke var bæredygtige. Grønlands Naturinstituts undersøgelser peger dog på, at nedgangen er større end forventet. Undersøgelserne fandt, i modsætning til 2017, ingen norsk vårgydende sild i området, som den Grønlandske flåde plejer at fange dem i.

Makrellen overvintrer og gyder hovedsageligt vest for de Britiske Øer og gæster i sommermånederne de nordiske farvande, herunder Grønland, for at spise plankton. Dette forår var koldt, hvilket formentlig påvirkede makrellernes nordvestlige vandring.

Til trods for den mindre bestand har det kommercielle fiskeri i Østgrønland opretholdt høje fangstrater i 2018. Dette kan skyldes øget effektivitet i den grønlandske flåde.

Årets grønlandske undersøgelser af pelagiske fisk og plankton var koordineret med tilsvarende undersøgelser ved Norge, Færøerne, Island og i Nordsøen. Denne opmåling af makrel vil indgå i den internationale vurdering af den samlede bestand, som strækker sig ud over hele Nordøstatlanten. De biologiske undersøgelser formodes på sigt at kunne bruges til at give fiskerne et tidligt fingerpeg om sæsonens fiskerimuligheder.

Biologer fra de involverede lande har i den forgangne uge bearbejdet de mange togtresultater og har netop præsenteret dem i Torshavn på et videnskabeligt arbejdsgruppemøde i det Internationale Havforskningsråd (ICES). Rapporten kan ses på Naturinstituttets hjemmeside. Naturinstituttet er repræsenteret i kernegruppen af forskere, der i denne uge foretager disse beregninger. Det endelig kvoteråd fra ICES for 2019 vil først foreligge i begyndelsen af oktober.

 

For yderligere oplysninger:

Seniorforsker i Afdelingen for Fisk og Skaldyr Teunis Jansen på tlf. +45 21314997 eller mail: teja@remove-this.natur.gl.

<- Tilbage

Figur 1. Makrelfangster (kg per trawlet km2 i overfladen (0-30 m)) i 2018. Cirklerne viser fangster af makrel og de farvede firkanter viser fordelingen af biomassen.

Figur 2. Makrelfangster (kg per trawlet km2 i overfladen (0-30 m)) i 2017. Cirklerne viser fangster af makrel og de farvede firkanter viser fordelingen af biomassen.