Biologerne anbefaler reduktion i den indenskærs krabbefangst ved Sisimiut i 2012

13.12.11

Skrevet af:  Kivi

Informationer fra fiskernes logbøger og de biologiske undersøgelser i forvaltningsområdet Sisimiut indenskærs viser samstemmende, at krabbebestanden fortsat bliver mindre. Samtidig er tilgangen af nye krabber til bestanden på samme lave niveau som i 2004. Derfor anbefaler Grønlands Naturinstitut, fangsten i 2012 reduceres til 300 tons, fordelt på 150 tons i de 4 fjorde syd for Sisimiut og 150 tons i fjordene Nordre Strømfjord og Nordre Isortoq. Det er et fald på 200 tons i forhold til 2011.

Der konstateres stadig fald i krabberesursen i Holsteinsborg Dyb ved Sisimiut udenskærs og Grønlands Naturinstitut anbefaler, at Naalakkersuisut fortsat holder området lukket for krabbefiskeri indtil bestanden er genopbygget.

For de øvrige forvaltningsområder er rådgivningen uændret i forhold til 2011. Bestanden er fortsat på et lav niveau og Grønlands Naturinstitut anbefaler, at der i alle områder indføres en generel fiskerisæson for

  1. at sikre rekrutteringen, dvs. tilgangen af nye krabber til bestanden
  2. at sikre en bedre udnyttelse af resursen

Sammendrag af krabberådgivningen 2012

For yderligere information:

<- Tilbage

Krabber. Foto: GN arkiv.