Bogen ”The Meaning of Ice” får tildelt fornem norsk forskningspris

12.12.17

Teamet bag det videnskabelige forskningsprojektet Siku-Inuit-Hila (Is-Inuit-Vejr/Univers) fik med deres bog ”The Meaning of the Ice” tildelt en fornem norsk forskningspris, the International Mohn Prize på knap 800.000 danske kroner, sidste uge den 5. december 2017.

Komiteen bag prisen begrundede sin overrækkelse med, at projektet havde banet vejen for nyskabende og fremragende forskning, at det inden for sit felt var helt unik og banebrydende, samt at projektet havde opstillet relevante dagsordener for det fremtidige Arktis.

Projektet blev gennemført på en såkaldt transdisciplinær måde, hvor forskellige videnskabelige grene med inddragelse af lokalbefolkningens viden samarbejdede om projektet. Det var måden af inddragelse af de lokales viden i projektet, der var nyskabende. ”Samarbejdet mellem forskere og lokale eksperter har givet os en ny viden om og forståelse af Arktis, og der er opnået en dybere forståelse for dynamikken af havis i arktiske områder”, begrunder komiteen blandt andet sin anbefaling.

Projektet involverede flere end 40 deltagere heraf 13 forskere. Langt de fleste deltagere var eksperter, der repræsenterede de oprindelige folk fra Alaska, Canada og Grønland. Fra Grønland deltog samfundsforsker Lene Kielsen Holm fra Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstituts samt fanger Toku Oshima fra Siorapaluk i projektets ledelse sammen med Shari Fox Gearheard, Henry Huntington, Joe Mello Leavitt, Andrew R. Mahoney, Margaret Opie og Jolie Sanguya.

Den videnskabelige metode bag projektet ventes yderligere at have stor effekt på fremtidige forsknings aktiviteter. “Dette projekt har givet banebrydende bidrag til vores forståelse af de is-dominerede økosystemer i Arktis. Det er gjort ved hjælp af en nyskabende kombination af viden fra såvel natur- og samfundsvidenskaben, samt viden fra lokalbefolkningen”, betoner komiteen endvidere i sin begrundelse og fortsætter: “Dette projekt illustrerer en væsentlig udvikling inden for arktisk videnskab, der vil inspirere andre til at benytte lignende metoder til at belyse en bred vifte af emner i de kommende år”.

Prisen bliver overrakt til modtagerne i januar 2018 i forbindelse med Arctic Frontiers konferencen i Tromsø i Norge.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker Lene Kielsen Holm, Grønlands Klimaforskningscenter, på tlf.+299 361200 ell. email leho@remove-this.natur.gl

<- Tilbage

Forskningsprojektet Siku-Inuit-Hila er banebrydende inden for sit felt med den forskningsmetodik, de har anvendt med inddragelse af oprindelig folks viden. Foto: GN